• 17
XІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ»

Шановні колеги!


Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку
проводять кафедра обліку і аудиту та кафедра міжнародних економічних відносин Луцького
національного технічного університету науковців та практиків, аспірантів, здобувачів та
студентів, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.
Детальніше
  • 51
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки»
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету для аспірантів, здобувачів, науковців та практиків, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Інституціональне забезпечення та розвиток сучасних концепцій бухгалтерського обліку.
2. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств.
Детальніше
  • 17
Environmental Sustainability in Natural Resources Management – Southern Scientific Center of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine®ABOUT ICES 2021

International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management (ISCES 2021) is being organized and will be held on October 15-16, 2021 in Odesa, Ukraine. ISCES 2021 is organized by the Southern Scientific Center of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine in partnership with the National University of Water and Environmental Engineering. ISCES 2021 is a peer-reviewed international conference focusing on research advances and applications in Sustainability, Circular Economy and Natural Resources Management.
Детальніше
  • 51
XІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»
Шановні колеги!


Запрошуємо взяти участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції, яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету для аспірантів, здобувачів, науковців та практиків, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Удосконалення теорії обліку в умовах глобалізації економіки.
2. Теоретико-методологічні передумови гармонізації системи фінансового обліку та звітності.
3. Управлінський облік і контроль через призму філософії конструктивізму.
4. Аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання.
5. Перспективи розвитку аудиту та економічної експертизи.
6. Науково-практичне обґрунтування впровадження інформаційних технологій в обліку, аналізі та контролі.
7. Проблеми обліку, контролю і аналізу: інституціональний аспект.
8. Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки.
Детальніше
  • 51
ВАЖЛИВІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДСучасні економічні перетворення в Україні тісно пов’язані з процесами євроінтеграції та децентралізації влади. Міжнародна спільнота особливу увагу приділяє сталому розвитку суспільства, що передбачає екологізацію економіки та встановлення соціальної справедливості. Тому економічні й соціальні зміни в державі повинні відповідати принципам сталого розвитку, зважати на глобальні політичні виклики та суспільні потреби.

У контексті адміністративної реформи забезпечення сталого розвитку територіальних громад є ключовим завданням для економіки України, а самоврядні й незалежні місцеві громади – його необхідною передумовою. Розвиток сільських територій стримується комплексом системних проблем, серед яких насамперед незадовільний рівень життя населення, зростання обсягів трудової міграції, спад економічної активності на сільських територіях. Усе це ускладнює досягнення системної єдності господарської, соціальної та екологічної компонент сталості. Дисбаланс між зазначеними складовими свідчить про ймовірність виникнення ризиків нераціонального використання місцевих природних ресурсів, поглиблення екологічних проблем територій та погіршення умов відтворення людського капіталу.
Детальніше
  • 51
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ – В ЦЕНТРІ УВАГИ НАУКОВЦІВНе зважаючи на постіндустріальний характер розвитку, у сучасних умовах важливу роль відіграють природні ресурси. Їх використання є важливим джерелом формування статей бюджету та валютних надходжень окремих держав, а для багатьох галузей економіки – базисом, який формує їх виробничі процеси, забезпечує зв’язки між секторами економіки. Наприклад, запаси нафти і газу стали важливим чинником економічного зростання країн Перської затоки, а також Норвегії та Росії. Крім паливних ресурсів, вагоме значення мають запаси інших корисних копалин. Вирішальну роль відіграють земельні ресурси та пов’язані з ними галузі.

Але реалії свідчать про формування нової тенденції використання не сировинних, а ринкових характеристик природних ресурсів, з чим пов’язується поступове набуття ними ознак ринкового активу. Подібні процеси стали можливими в результаті поступового зближення циклів природокористування і ринкових процесів (економіки). Ці цикли переслідують кардинально різні цілі: природні ресурси – підтримку цілісності та стабільності екосистем (одна з багатьох), ринковий цикл – формування прибутку.
Детальніше
  • 51
VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України»

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь в роботі VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України», яку проводить кафедра обліку і аудиту Луцького національного технічного університету для науковців та практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, які зацікавлені у популяризації власних наукових досліджень.
Детальніше