• 0
Зміст № 9 (395) вересень 2019 рокуМІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ
ВІЙНИ – УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ...2

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
ВКРАЙ ПОТРЕБУЄ ОПТИМІЗАЦІЇ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ... 6

ДЕРЕВООБРОБНІЙ ТА ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
НЕ ВИСТАЧАЄ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ
ТА СПІВПРАЦІ З БІЗНЕСОМ ... 9

ДЕШЕВИЙ ДОЛАР, ПОТУЖНА ГРИВНЯ.
ЧИ НАДОВГО? ... 11
Детальніше
  • 0
Зміст № 8 (394) серпень 2019 року
НАШІ ЕКСПЕРТИ
Михайло ДЖУС .......................... 1
Володимир РЯБОШЛИК .............. 2
Тетяна БОГДАН,
Іван БОГДАН .............................. 4
Ростислав ЛУКАЧ ........................ 7
Анатолій ДРОБЯЗКО .................... 8
Ярослав СОЛТИС ........................ 9
Павло СЕБАСТЬЯНОВИЧ ............. 10
Володимир РЯБОШЛИК .............. 11
Актуальна стаття ........................ 13
Детальніше
  • 0
Зміст № 7 (393) липень 2019 рокуПОЗАЧЕРГОВІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ-2019
1
2019 SNAP PARLIAMENTARY ELECTIONS

Василь ГОЛЯН:
УСУНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДИСБАЛАНСІВ І ДИСПРОПОРЦІЙ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
7
Vasyl’ GOLYAN
ELIMINATION OF ECONOMIC IMBALANCES AND ASYMMETRIES AS AN IMPORTANT PRECONDITION FOR THE RESTORATION OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE
Детальніше
  • 0
Зміст № 6 (392) червень 2019 рокуПОДІЇ
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

EVENTS
ADDRESS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Василь ГОЛЯН
ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ ЦИКЛ У ЛІСОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ?
1
CHIEF EDITOR’S NOTE
Vasyl’ GOLYAN
WHAT WILL BE THE NEW CYCLE IN FOREST POLICY OF UKRAINE?

ЛІСОВИЙ СЕКТОР
Олександр КВАТИРКО
41,3% НАДХОДЖЕНЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ РЕНТИ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВОЛИНІ ДАЮТЬ ЛІСІВНИКИ
8
FORESTRY SECTOR
Oleksandr KVATYRKO
FORESTERS ACCOUNT FOR 41.3% OF NATURAL AND RESOURCE RENT INCOME TO LOCAL BUDGETS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
Володимир РЯБОШЛИК
НЕЗРУЧНІ ДУМКИ ЩОДО НБУ ТА УРЯДУ
13
CHALLENGES OF TIME
Volodymyr RYABOSHLYK
AWKWARD THOUGHTS OF THE NBU AND THE GOVERNMENT
Детальніше
  • 0
 Зміст № 5 (391) травень 2019 рокуКОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

CHIEF EDITOR’S NOTE

ПОДІЇ
ІНАВГУРАЦІЙНА ПРОМОВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
2
EVENTS
INAUGURAL SPEECH OF THE PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY

ПЕРШІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО. НОВІЙ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БУТИ
5
FIRST APPOINTMENTS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY. PUBLIC MANAGEMENT IS MEANT TO MAKE A QUANTUM LEAP

ПЕРШІ РОБОЧІ БУДНІ ШОСТОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
8
FIRST WORKING DAYS OF THE SIXTH PRESIDENT OF UKRAINE

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДКРИВАЄ НОВУ СТОРІНКУ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ
9
VOLODYMYR ZELENSKY BREAKS NEW GROUND IN THE FOREIGN POLICY OF UKRAINE
Детальніше
  • 0
Зміст № 4 (390) квітень 2019 рокуІНТЕРВ’Ю
Олександр ВОЛИНЕЦЬ:
НЕ ІСНУЄ ОФШОРНИХ РАХУНКІВ ЦІНОЮ В МРІЮ БАТЬКІВ ТА ДІДІВ

INTERVIEW
Oleksandr VOLYNETS’:
NO OFFSHORE ACCOUNT IS WORTH DREAMS OF OUR PARENTS AND GRANDPARENTS

НОВІ ВИДАННЯ
7
NEW EDITIONS

ВИБОРИ 2019
ОСТАТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО ТУРУ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 21 КВІТНЯ 2019 РОКУ
8
ELECTIONS 2019
FINAL RESULTS OF THE SECOND ROUND OF THE UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTION WHICH WAS HELD ON 21 APRIL 2019

Данило ГЕТМАНЦЕВ
БУДЕМО ЖИТИ
10
Danylo HETMANTSEV
IT IS GOING TO BE ALL RIGHT

Дмитро РАЗУМКОВ
ЙДУЧИ ЙДИ
11
Dmytro RAZUMKOV
IF YOU’RE LEAVING, LEAVE
Детальніше
  • 0
Зміст № 3 (389) березень 2019 року
ПОДІЇ
КОНФЕРЕНЦІЯ РИМСЬКОГО КЛУБУ В UNIT.CITY: ЩО РАДИТЬ УКРАЇНІ ГЛОБАЛЬНА ЕЛІТА

EVENTS
CLUB OF ROME CONFERENCE AT UNIT.CITY: WORLD LEADING SPECIALISTS’ ADVICE FOR UKRAINE

Володимир ФЕСЕНКО
ПОЛІТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ
4
Volodymyr FESENKO
POLITICAL TRENDS OF MARCH 2019

ВИБОРИ 2019
ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019: ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ ОБ’ЄДНУЮТЬСЯ
8
ELECTIONS 2019
2019 PRESIDENTIAL ELECTION: DEMOCRATIC FORCES UNITING

ФЕНОМЕН ІГОРЯ СМЕШКА
9
THE PHENOMENON OF IHOR SMESHKO

ВІЛКУЛ ПРОТИ БОЙКА – ВЕЛИКИЙ СКАНДАЛ «АХМЕТІВСЬКИХ» ПРОТИ «МЕДВЕДЧУКІВСЬКИХ»
10
VILKUL VERSUS BOYKO: BIG STINK BETWEEN “AKHMETOV’S” AND “MEDVEDCHUK’S”
Детальніше