• 68
Зміст № 11 (385) листопад 2018 року
ПОДІЇ
КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»
2
EVENTS
ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES”

Ярослав ГАДЗАЛО: ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ ІСНУЮЧИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВИЯВИЛИСЯ НЕСПРОМОЖНИМИ ВИКОНУВАТИ ВСІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
3
Yaroslav HADZALO: THE VAST MAJORITY OF EXISTING TERRITORIAL COMMUNITIES TURNED OUT TO BE UNABLE TO EXERCISE ALL THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES

Леонід НОВАКОВСЬКИЙ: ДО ТИХ ПІР, ПОКИ МИ НЕ СФОРМУЄМО КОМУНАЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
5
Leonid NOVAKOVSKYI: THE REFORM OF LAND RELATIONS WILL NOT BE COMPLETED UNTIL WE FORM COMMUNAL LAND OWNERSHIP
Детальніше
  • 51
Зміст № 10 (384) жовтень 2018 року
ПОДІЇ
IV З’ЇЗД ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ. 25 ВЕРЕСНЯ 2018. ЙДЕМО В НОГУ З ЧАСОМ. БЕРЕЖЕМО ТРАДИЦІЇ
1a
EVENTS
THE IV CONGRESS OF FORESTERS OF UKRAINE. SEPTEMBER 25, 2018. IN TUNE WITHTHE TIMES AND CONSERVING THE TRADITIONS

ВИСТУП ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА БОНДАРЯ НА IV З’ЇЗДІ ЛІСІВНИКІВ
2
STATEMENT BY VOLODYMYR BONDAR’, THE DEPUTY HEAD FOR THE STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE AT THE IV CONGRESS OF FORESTERS

ВИСТУП ГОЛОВИ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ ЮРІЯ МАРЧУКА НА IV З’ЇЗДІ ЛІСІВНИКІВ
11
SPEECH BY YURI MARCHUK, THE CHAIRMAN FOR THE SOCIETY OF FORESTERS OF UKRAINE AT THE IV CONGRESS OF FORESTERS
Детальніше
  • 51
Зміст № 9 (383) вересень 2018 рокуСПИРТОВА ГАЛУЗЬ
УКРСПИРТ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ALCOHOL INDUSTRY
“UKRSPYRT”. FRESH START

ІНТЕРВ’Ю
Юрій ЛУЧЕЧКО: ВИХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК БІОЕТАНОЛУ ПРИСКОРИТЬ МОДЕРНІЗАЦІЮ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ
2
INTERVIEW
Yuriy LUCHECHKO
: ENTRANCE TO THE EUROPEAN BIOETHANOL MARKET WILL ACCELERATE THE MODERNIZATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ДП «УКРСПИРТ» У ЦИФРАХ. РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПРОГНОЗ
7
STRATEGIC DEVELOPMENT
ACTIVITY OF GOVERNMENT ENTERPRISE “UKRSPYRT” BY NUMBERS. RETROSPECTIVE AND FORECAST


ВИКЛИКИ ЧАСУ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПИРТ»: НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ
8
CHALLENGES OF TIME
GOVERNMENT ENTERPRISE “UKRSPYRT”: NEW VISTAS FOR DEVELOPMENT
Детальніше
  • 34
Зміст № 8 (382) серпень 2018 рокуЛІСОВИЙ СЕКТОР
Володимир БОНДАР:
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ МАЮТЬ ВИЗНАЧАТИ ПРОФЕСІОНАЛИ
2
FOREST SECTOR
Volodymyr BONDAR:
FORESTRY REFORM DIRECTIONS SHOULD BE DEFINED BY SPECIALISTS

ІНТЕРВ’Ю
Юрій МАРЧУК:
ЛЮДИ ДЛЯ ЛІСУ – ЛІС ДЛЯ ЖИТТЯ
6
INTERVIEW
Yuriy MARCHUK:
PEOPLE FOR THE FOREST, THE FOREST FOR LIFE

ВИКЛИКИ ЧАСУ
КОЛЕКТИВНЕ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЛІСОВОГО, НАУКОВОГО, ЛІСОПРОМИСЛОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ
9
CHALLENGES OF TIME
COLLECTIVE APPEAL OF PUBLIC FOREST, SCIENTIFIC, FORESTRY AND HUNTING ORGANIZATIONS
Детальніше
  • 51
Зміст № 7 (381) липень 2018 рокуПОДІЇ
ПРЕЗИДЕНТ НААН УКРАЇНИ ЯРОСЛАВ ГАДЗАЛО ВІДЗНАЧАЄ ЮВІЛЕЙ
2
EVENTS
YAROSLAV HADZALO, THE PRESIDENT OF THE NATIONAL AGRARIAN ACADEMY OF UKRAINE, IS CELEBRATING HIS ANNIVERSARY

ІНТЕРВ’Ю
Степан КУБІВ: АГРАРНИЙ СЕКТОР ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ В ОСНОВНУ БЮДЖЕТОФОРМУЮЧУ СФЕРУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
4
INTERVIEW
Stepan KUBIV: AGRICULTURAL SECTOR IS TURNING INTO THE MAIN BUDGET-FORMING FIELD OF THE UKRAINIAN ECONOMY

АКТУАЛЬНО
Юрій ЛУЧЕЧКО
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВІДРОДЖЕННЯ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ УКРАЇНИ
8
ACTUAL
Yuriy LUCHECHKO
STRATEGIC PRIORITIES FOR THE RESTORATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING UKRAINIAN ENERGY SECURITY
Детальніше
  • 51
Зміст № 6 (380) червень 2018 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
ПРО НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ
1
CHALLENGES OF TIME
ABOUT THE POPULATION OF EUROPE

Андрій КРИВОРАК
ПРО НОВИЙ КУРС УКРАЇНИ ВІД ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО
2
Andrii KRYVORAK
ON YULIA TYMOSHENKO’S NEW COURSE OF UKRAINE

Євгенія ГОРДІЙЧУК
ПРО БОРГИ БАНКАМ…
4
Eugenia GORDIICHUK
ON DEBTS TO BANKS ...

Майкл БОМ
ПРО ТРАМПА И ПУТИНА…
6
Michael BOHM
ABOUT TRUMP AND PUTIN…
Детальніше
  • 34
Зміст № 5 (379) травень 2018 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
Олександр МОРОЗОВ,
Юрій СЕНЮК
ЯКА НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА НЕОБХІДНА МАЙБУТНЬОМУ УКРАЇНИ?
4
CHALLENGES OF TIME
Oleksandr MOROZOV,
Yuriy SENIUK
WHAT KIND OF A NATIONAL INNOVATION SYSTEM IS NECESSARY FOR THE FUTURE OF UKRAINE?

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
Вадим БАРДАСЬ,
ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ: РИСКИ ДЛЯ ГРИВНЫ
22
FINANCIAL SECTOR
Vadym BARDAS’,
EXCESSIVE LIQUIDITY: RISKS FOR HRYVNIA
Детальніше