Розвиток інвестиційної діяльності в Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрями їх вирішення

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

INVESTMENT ACTIVITIES’ DEVELOPMENT IN MYKOLAYIV REGION, PROBLEMS AND BASIC DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

Іван ЧЕРВЕН
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Ivan CHERVEN,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Марина КАРЕБА,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Maryna KAREBA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Висвітлено результати аналізу розвитку інвестиційної діяльності і залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області. Виявлено існуючі тут проблеми і наведено цілу низку напрямків їх вирішення.

The results of analysis the investment’s development of activity and bringing in the foreign investments are lighted up in the agrarian sector of the Mykolaiv region. Existing problems are exposed and a number of directions of their solutions is resulted.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали