Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному роціКиївський національний університет імені Тараса Шевченка повідомляє, що 26-27 березня 2012 року економічний факультет проводить підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі науки «Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)».

З метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України наказом №1187 від 13 жовтня 2011 року визначило умови та строки проведення у 2011/2012 навчальному році Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Конкурс) у два тури:
перший тур - у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, жовтень - грудень 2011 року;
другий тур - у вищих навчальних закладах, визначених як базові, січень-березень 2012 року.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1187 від 13.10.2011 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка визначено як базовий вищий навчальний заклад для проведення II туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі науки “Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання)”.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності

У Конкурсі могли брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти - громадяни зарубіжних країн, які навчаються у вищих навчальних закладах України та інших країн.

У першому турі на Конкурс подавалися самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі.
Галузева конкурсна комісія, розглянувши представлені роботи та здійснивши їх рецензування, визначила претендентів на перемогу в Конкурсі і запросила їх до участі у підсумковій науково-практичній конференції для захисту робіт.

26-27 березня 2012 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться підсумкова науково-практична конференція Конкурсу, на якій претенденти на перемогу мають зробити наукову доповідь (до 10 хв.) із презентацією та у процесі дискусії захистити результати своєї роботи.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу будуть вважатися студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, зможуть мати переваги при:
- переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);
- зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;
- вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон;
- розподілі на роботу.

Статистика Конкурсу:
Всього в Конкурсі взяло участь 43 вищих навчальних закладів, представлено 95 наукових студентських робіт, з них 67 за спеціальністю „Економіко-математичне моделювання” і 28 за спеціальністю „Статистика”. У фінал вийшли 24 роботи, з них 17 з економіко-математичне моделювання і 7 зі статистики.

У фінал вийшли студенти 18-ти ВНЗ з 13-ти областей України:
1. Вінницький національний аграрний університет;
2. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;
3. ДВНЗ «Запорізький національний університет»;
4. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
5. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»;
6. ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми;
7.Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара;
8. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
9. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
10. Луцький національний технічний університет;
11. Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
12. Національний університет Державної податкової служби, м. Ірпінь;
13. Полтавська державна аграрна академія;
14. Тернопільський національний економічний університет;
15. Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
16. Харківський національний економічний університет;
17. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
18. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

У пленарному засіданні конференції та у роботі секцій беруть участь провідні вчені в галузі економіко-математичного моделювання, прогнозування економічного розвитку, статистики та демографії:
Геєць Валерій Михайлович - віце-президент НАН України, директор Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України",
академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки;
Лібанова Елла Марленівна - директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Національної академії наук України, д.е.к., професор, академік Національної академії наук України;
Базилевич Віктор Дмитрович – голова галузевої конкурсної комісії, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан економічного факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Ковтун Наталія Василівна – заступник голови галузевої конкурсної комісії, завідувач кафедри статистики та демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор;
Черняк Олександр Іванович – заступник голови галузевої конкурсної комісії, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор;
Вітлінський Вальдемар Володимирович – завідувач кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор;
Клебанова Тамара Семенівна – завідувач кафедри економічної кібернетики Харківського національного економічного університету, д.е.н., професор;
Лук’яненко Ірина Григорівна – завідувач кафедри фінансів Національного університету “Києво-Могилянська академія”, д.е.н., професор;
Максишко Наталія Костянтинівна – завідувач кафедри економічної кібернетики Запоріжського національного університету, д.е.н., професор;
Матковський Семен Олексійович – завідувач кафедри статистики Львівського національного університету імені Івана Франка, начальник Головного управління статистики у Львівській області;
Моторин Руслан Миколайович – завідувач кафедри обліку, аудиту та статистики Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, д.е.н., професор;
Парфенцева Неля Олексіівна – завідувач кафедри статистики Національної академії статистики, обліку та аудиту, Заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор;
Підгорний Анатолій Захарович – завідувач кафедри статистики Одеського національного економічного університету, к.е.н., професор;
Сидорова Антоніна Василівна – завідувач кафедри економічної статистики Донецького національний університету, д.е.н., професор;
Скрипниченко Марія Іллівна – заступник завідувача відділом моделювання та прогнозування економічного розвитку ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, д.е.н., професор.
Єріна Антоніна Михайлівна – професор кафедри статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор;
Камінський Андрій Борисович – професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., доцент;
Калачова Ірина Вікторівна – професор кафедри статистики та демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н.;
Ляшенко Олена Ігорівна – професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., доцент;

а також інші провідні науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та наукових установ України.

Конференція відбудеться 26-27 березня 2012 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ-22, вул. Васильківська, 90-а.
Початок конференції 26 березня 2012 року о 12.00.
Реєстрація учасників та представників ЗМІ 26 березня 2012 року з 11.00 (фойє 1-го корпусу економічного факультету).
Проїзд:
метрополітеном до станції метро “Васильківська” і далі автобусом або маршрутним таксі № 38 до зупинки “вул. М. Ломоносова” (одна зупинка).
Телефони для довідок: (044) 259-71-82, (044) 259-70-43, (044)521-35-05


Друкувати
Chawo
Група: Гості 17 декабря 2014 04:06
1


A million thanks for posting this inftrmaoion.
Найбільш популярні матеріали