Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності регіону


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ

THE THEORETICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE REGION COMPETITIVENESS

Зоряна ГЕРАСИМЧУК,

доктор економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Zoryana GERASYMCHUK,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Здійснено огляд теорій конкуренції, стійкого розвитку, регіонального розвитку, безпеки на предмет формування теоретичних засад забезпечення конкурентоспроможності регіону та регулювання міжрегіональної конкуренції. На основі їх синтезу розроблено теорію забезпечення конкурентоспроможності регіону та міжрегіональної конкуренції, запропоновано структурну схему розуміння її змісту.

The review of competition theories, steady development, regional development, safety is carried out for the purpose of forming the theoretical principles providing the region competitiveness and management the competition between the regions. On the basis of their synthesis the theory of providing the region competitiveness and competition between the regions is developed, the structural pattern of its maintenance understanding is offered.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали