Зміст № 6 (368) червень 2017 року
ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: НЕБАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ
1
THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNVPRECENDENTED POSSIBILITIES AND PREDICTABLE CHALLENGES

1. СУЧАСНІ МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ ПРОМИСЛОВИХ РЕВОЛЮЦІЙ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
1
1.MODERN METHODS OF QUANTITATIVE FORECASTING OF THE IMPACTS OF INDUSTRIAL REVOLUTIONS AND THE IMPLICATIONS FOR UKRAINE

2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПОВОРОТНІ МОМЕНТИ ПРОВІДНИХ ЕКОНОМІК ПІД ВПЛИВОМ РАДИКАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
6
2. MACROECONOMIC TRENDS AND TURNING POINTS OF THE DEVELOPED ECONOMIES UNDER RADICAL TECHNOLOGICAL CHANGES

3. ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОРИВІВ І НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ (ВІД ІНТЕРНЕТУ ЛЮДЕЙ ДО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ)
17
3. AN OUTLINE OF MODERN TECHNOLOGICAL BREACHES AND OF THE NEW PROSPECTS (FROM THE INTERNET OF PEOPLE TO THE INTERNET OF THINGS)

4. СТАН СПРАВ, ПРОБЛЕМИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ
22
4. THE STATE OF AFFAIRS, PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE


Друкувати
Найбільш популярні матеріали