Пріоритетні напрями інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України


ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

PRIORITY DIRECTIONS OF INTELLECTUAL PROVIDING OF UKRAINIAN REGIONS’ INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Олександр КОЛТУНОВИЧ
,
радник голови районної ради,
Луцька районна рада

Oleksandr KOLTUNOVYCH,
Advisor of the Head of district council,
Lutsk council district

У статті обґрунтовується необхідність формування й розвитку системи інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки на регіональному рівні. Проведено аналіз та оцінку рівня інтелектуального забезпечення інноваційного розвитку економіки регіонів України.

In the article the necessity of intellectual providing of innovation economy development at the regional level is grounded. It is analyzed and evaluated the level of intellectual providing of Ukrainian regions’ innovation economy development.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали