Україна в просторі міжнародного науково-технологічного та інноваційно-інвестиційного співробітництва ГУАМ
УКРАЇНА В ПРОСТОРІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГУАМ

UKRAINE IN THE SPACE OF GUAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND INNOVATION-INVESTMENT COOPERATION

Віктор ІВЧЕНКО,

голова Національної науково-технологічної асоціації України, заслужений економіст України

Viktor IVCHENKO,
Head of National Science-Technological Association of Ukraine, Honoured Economist of Ukraine

Юрій СЕНЮК,
національний координатор Національної мережі громадського здоров‘я України,
віце-президент Асоціації вчених за інноваційний розвиток України,
радник голови Національної науково-технологічної асоціації України,
к.ф.-м. н.,академік Української академії наук

Yuriy SENYUK,
National coordinator at National Network of Public Health of Ukraine,
Vice-President at Ukrainian Association for Innovation Development,
Adviser to the Head of National Science-Technological Association of Ukraine,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Member of Ukrainian Academy of Sciences

Олександр МОРОЗОВ,
старший науковий співробітник науково-дослідної частини
Національного університету біоресурсів та природокористування України,
д.т.н., професор, академік Української технологічної академії,
заслужений діяч науки і техніки України

Oleksandr MOROZOV,
Senior Research Associate at Research Department
of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Doctor of Engineering Science, Full Professor, Member of Ukrainian Technological Academy,
Honoured Science and Engineering Worker of Ukraine

Відсутність національної стратегії ринкових реформ та інноваційного розвитку призвели до того, що Україна протягом двох перших мирних десятиліть державної незалежності змарнувала свої потенційні геостратегічні, геоекономічні та ново-індустріальні можливості. Наша країна з її прогнозованою територіальною, демографічною та економічною самодостатністю, що ґрунтувалась на багатому потенціалі, країна, яка входила до першої-другої десятки світових лідерів, на сьогодні опинилась у другій сотні аутсайдерів. Зумовлена цим декапіталізація і деіндустріалізація економіки, деградація соціальної сфери та деінтелектуалізація політики разом із демілітаризацією держави і депрофесіоналізацією державного управління призвели до прогресуючої депопуляції та масового зубожіння населення, а отже, до критичної втрати обороноспроможності України та її нездатності самостійно забезпечити державний суверенітет, непорушність кордонів і власну територіальну цілісність.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали