50 млрд. дол. прямих іноземних інвестицій за 5 років: чому для України це нереальноПрограма діяльності Кабінету Міністрів України, яка представлена на розгляд Верховної Ради України, здивувала експертне середовище не лише приведенням загальновідомих підходів до оцінки рівня монополізації галузі на кшталт Індексу Херфіндаля-Хіршмана, а й віртуальних та нереальних обсягів прямих іноземних інвестицій, які планується залучити в українську економіку протягом п’яти наступних років.

Залишок загальної суми інвестованих в Україну коштів на початок 2019 року складає 35,7 млрд. дол. У 2013 році даний показник дорівнював 67 млрд. дол. Значне скорочення іноземного акціонерного капіталу відбулося протягом 2014-2016 років.

Починаючи з 2017 року в Україні спостерігається приріст іноземного акціонерного капіталу за рахунок конвертації накопичених раніше боргів у капітал та деякого надходження нових прямих іноземних інвестицій. Потрібно зазначити, що зростання суми акціонерного капіталу нерезидентів відбувається на фоні укріплення національної грошової одиниці протягом 2018-2019 років. Разом з тим, за абсолютним обсягом Україна знаходиться на рівні 2002-2003 років, оскільки сума приросту прямих іноземних інвестиції коливається в біля 1-1,5 млрд. дол. (рис. 1).

Відносні показники демонструють наявність ще більших диспропорцій. Зокрема, частка надходжень прямих інвестицій нерезидентів у 2018 році склала 1,2% від валового внутрішнього продукту. Навіть, у 2001 році даний показник дорівнював 1,8%. Найбільше його значення припадає на 2005 рік – 9,1%.

50 млрд. дол. прямих іноземних інвестицій за 5 років: чому для України це нереально

Рис. 1. Приріст прямих іноземних інвестицій в Україну*
*розраховано European Analytical Centre за даними Державної служби статистики України та НБУ

Враховуючи той факт, що світова економіка поступово наближається до чергової фази глобальної кризи, що однозначно супроводжуватиметься перетіканням капіталу у високорозвинені країни, а також низький рівень інвестиційної привабливості здавалося б потенційно перспективних з точки зору капіталізації вітчизняних активів, в кращому випадку можна досягти річних темпів приросту прямих іноземних інвестицій які мали місце у 2013 році (3,7 млрд. дол.). Тоді за п’ять років отримуємо 18,5 млрд. дол.

Також необхідно враховувати латентний стан вітчизняного фондового ринку, зрощення українських бізнесових еліт з владним істеблішментом, високий рівень фізичного спрацювання інфраструктурних об’єктів, що однозначно не додає привабливості потенційним об’єктам іноземного інвестування.

Василь Голян, директор Європейського аналітичного центру


Друкувати
Найбільш популярні матеріали