Чи вдасться оминути зростання цін у 2020 роціНаціональна економіка у поточному році показує неоднозначні результати, котрі по-перше перевищують очікування, що були закладені в початкові прогнози більшості світових фінансових організацій, по-друге не мають системного характеру та диверсифікації точок економічного зростання. В другому кварталі поточного року, ВВП України показав найкращий темп зростання, на що вплинув рекордний урожай зернових, активний внутрішній попит та зростання надходжень боргового капіталу, однак у третьому кварталі темпи дещо знизились через уповільнення зростання переробної промисловості та скорочення видобутку вугілля та виплавки металопродукції. Зниження випуску товарів за окремими сегментами національної економіки буде відображатися на стані цінової кон’юнктури в Україні.

Чи вдасться оминути зростання цін у 2020 році

Якщо розглянути детальніше, то протягом 2017-2019 років курс долара в Україні знаходився в стабільному коридорі від 24 до 27,5 гривень з випадками ситуативного зростання в третьому кварталі у 2017-2019 роках. Разом із тим, ціни загалом в економіці характеризувалися постійним зростанням, що доводить динаміка дефлятора валового внутрішнього продукту, котрий відображає загальну інфляцію в національній економіці тобто підвищення цін за усіма товарами та послугами. Зокрема загальний рівень цін збільшився у 2017-2019 роках на 62,8% при стабільному валютному курсі. Зростання цін пов’язано з глобальною інфляцією (знецінення долара та євро) і зростання попиту на товари та послуги.

Потрібно зазначити, що тренд на укріплення національної грошової одиниці формують іноземні інвестори, що стали придивлятися до України в контексті спекулятивних вкладень на короткостроковий період. У порівнянні з попереднім роком, інвестиційна активність в Україні змістилася в сторону зменшення реінвестування отриманих раніше доходів та збільшення обсягів інвестиційних та торгових кредитів. Зокрема реінвестування доходів у січні-вересні знизилось на 11,4%, разом із тим, в першому півріччі обсяг інвестиційних та торгових кредитів збільшився на 30% та в 5,2 рази відповідно. Також відбулось прискорення виведення акціонерного капіталу з 278,7 до 728,9 млн дол. у першому півріччі порівняно з там же періодом 2018 року. Тому в поточних умовах, якщо діюча влада в Україні зможе рефінансувати отримані раніше позики, на даний момент для цього є всі передумови (а саме відбувається зниження вартості позик та пом’якшення монетарної політики ФРС), то можна буде отримати 20-25% зростання валового внутрішнього продукту завдяки надходженню боргового капіталу та розширенню потенціалу агропромислового сектору при стабільній ціновій кон’юнктурі, що також є прийнятним варіантом.

Разом із тим, динаміка цін на товари та послуги в умовах високого рівня глобалізації буде визначатися монетарними політиками найбільших світових банків – емітентів резервних валют, котрі маю намір продовжувати послаблення грошово-кредитної політики. Дана ситуація буде підвищувати вартість споживчих та товарів першої необхідності і відповідно формувати дефіцит відповідних номенклатурних позицій в Україні.

Попередні прогнози міжнародних фінансових організацій наводять дещо нижчі темпи зростання валового внутрішнього продукту в 2020 році – 3,5-3,9% річних, що в умовах розширеного соціального пакету та подальшої емісій облігацій внутрішнього державного боргу може збільшити грошовому масу в економіці та прискорити значення інфляції до 10% річних.

Таким чином, не диверсифікована структура економіки чутлива до глобальних криз. І якщо умови торгівлі погіршуються, а торгові війни набирають обертів, Україна, що залишається сировинною економікою з точки зору експорту отримує збільшення макроекономічних ризиків. Тому потрібна подальша реалізація реформ, спрямована на збільшення інвестицій в реальний сектор, що допоможе поступово змінити структуру економіки, зберегти темпи економічного зростання і розподілити зовнішні ризики.

Тому, для довгострокової фінансової стабілізації в Україні потрібно збільшувати обсяг інвестицій в основний капітал - тобто засоби виробництва і технології. Щоб економічне зростання в Україні зберігся на позначці близько 3,5% в рік, річний приріст капітальних інвестицій має бути стабільно не менше 11-12%. Паралельно, необхідно, щоб комулятивно питома вага інвестицій в основний капітал у валовому внутрішньому продукті поступово зростала до відмітки 30%. На даний момент, в першому півріччі цього року темпи зростання капітальних інвестицій знизилися до 13% та другому кварталі - до 8%, частка їх у ВВП менше 20%.

Збільшення обсягів товарів та послуг в Україні, що буде результатом підвищення інвестиційної активності зможе забезпечити стабілізацію зростання загального значення цін в економіці на відмітках 5-7% та 2-3% щодо росту індексу споживчих цін.

Василь Голян, директор Європейського аналітичного центру


Друкувати
Найбільш популярні матеріали