УСУНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДИСБАЛАНСІВ І ДИСПРОПОРЦІЙ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Характерною рисою розвитку української економіки в останні десятиліття стало виникнення численних дисбалансів та диспропорцій у різноманітних видах діяльності, що консервують кризові явища у всіх фазах суспільного відтворення та поглиблюють деіндустріалізаційні процеси у сфері матеріального виробництва.

Це є наслідком відсутності критично необхідного рівня впливу держави на макровідтворювальні пропорції та достатнього рівня керованості структурними зрушеннями в базових ланках національного господарства. Тому нині ми зіткнулися з рядом господарських перегинів, які поглиблюють сировинну спрямованість національної економіки та посилюють тиск на довкілля.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали