Методологічні підходи до економічної оцінки вантажних перевезень


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC ESTIMATION OF FREIGHT TRANSPORT

Михайло МАКАРЕНКО
,
доктор економічних наук,
ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту, Київ

Mykhaylo MAKARENKO,
PhD Economics,
Rector of the State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Ісаак ГОЙХМАН,
кандидат економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Ishak GOIHMAN,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Тамара РЯБЧУН,
начальник головного фінансово-економічного управління Укрзалізниці, Київ

Tamara RYABCHUN,
Head of the financial and economic management, Ukrzaliznytsya, Kyiv

У статті викладено результати системного дослідження взаємозалежностей і динаміки об’ємних і питомих фінансово-економічних показників перевезень вантажів залізничним транспортом. Запропоновано нові методологічні підходи щодо їх аналізу та оцінки на основі розроблених авторами нормативних моделей і коефіцієнтів кількісного впливу факторних чинників на результативні фінансово-економічні показники.

The system research results of interdependences and dynamics of the volume index and specific financial and economic indices of the cargo transportation by rail transport are presented in the article. The methodological approaches of their analysis and estimation on the basis of the normative models developed by the authors and coefficients of the quantitative are proposed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали