Дослідження механізму дії комплексу чинників на витрати електроенергії моторвагонним рухомим складом


ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ЧИННИКІВ НА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОТОРВАГОННИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ

INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF ACTIONING THE INFLUENTIAL COMPLEX ON MOTORRAILROAD ROLLING STOCK’S ELECTRICITY CONSUMPTION

Людмила КУШНІР
,
Одеська залізниця

Lyudmyla KUSHNIR,
Odessa railway

У статті описано дію факторів, які впливають на зменшення витрат електроенергії на тягу поїздів у приміському сполученні залізничного транспорту, розглянуто одну з діючих методик розрахунку норми питомих витрат електроенергії, виявлено її недолік та запропоновано якісно новий підхід та економіко-математичну модель питомих витрат електроенергії на тягу приміських поїздів. Модель відтворює дію найбільш впливових факторів (експлуатаційних показників).

In the article the action of the factors, which influence the expenditures of electric power for the thrust of trains in the suburban traffic of rail transport, is described, one of the acting procedures of calculation of the standard of specific expenditures is examined, it is deficiency revealed and proposed a fundamentally new approach and economic and mathematical model of the determination of the specific expenditures of electric power for the thrust of suburban trains. The model reflects the action of the most contributing factors (operational indices).


Друкувати
Найбільш популярні матеріали