Соціально-економічні наслідки проведення міжнародних заходів в Україні

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ

SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL EVENTS IN UKRAINE

Віталій ГУРНАК
,
доктор економічних наук,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Vitaliy GOURNAC,
PhD Economics,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Віталій АНАНЧЕНКО,
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Vitaliy ANANCHENKO,
State University of Information and Communication Technologies, Kyiv

У статті аналізуються соціально-економічні наслідки від проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у червні-липні 2012 року в містах Києві, Донецьку, Харкові та Львові, а також його вплив на розвиток інфраструктури авіаційного, залізничного, автомобільного транспорту, автодоріг, міського господарства та інших галузей економіки держави.

This article analyzes the socio-economic consequences of holding in Ukraine the final part of European Football Championship in June and July, 2012 in Kyiv, Donetsk, Kharkiv and Lviv and its impact on infrastructure of air, rail and road transport, highways, municipal economy and other economic sectors of the state.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали