Модифікація моделі управління запасами Харріса-Уілсона

МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ХАРРІСА-УІЛСОНА

MODIFICATION THE HARRIS-WILSON’S MODEL OF MANAGEMENT BY RESERVES

Сергій АРХІПОВ
,
Одеський національний економічний університет

Sergіy ARKHІPOV,
Odessa National Economical University

У статті розглянуто проблемні питання щодо застосування на практиці моделі оптимального розміру замовлення Харріса-Уілсона та запропоновано шляхи подолання обмежень, пов’язаних з умовами її використання.

The article deals with issues concerning the application in practice the Harris-Wilson model of optimal size order and it is proposed the ways of overcoming the limitation associated with the conditions of its use.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали