Збалансований розвиток землекористування в Закарпатському регіоні

ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

THE BALANCED DEVELOPMENT OF LAND TENURE IN TRANSCARPATHIAN REGION

Михайло СТУПЕНЬ
,
доктор економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Mykhaylo STUPEN’,
PhD Economics,
Lviv National Agrarian University

Світлана МАЛАХОВА,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Svitlana MALAKHOVA,
PhD Economics,
Lviv National Agrarian University

Степан РАДОМСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Stephan RADOMSKY,
PhD Economics,
Lviv National Agrarian University

У статті розглядаються проблеми забезпечення збалансованого розвитку землекористування. Визначено складові елементи забезпечення сталого використання земель. Зроблено прогноз зміни структури земельного фонду в Закарпатській області на період до 2015 року.

The problems of ensuring the balanced land tenure development are observed in the article. The elements for sustainable land tenure are determined. A
forecast of changing in the structure of land fund in the Transcarpathian region until 2015 is carried out.


Друкувати
Kyuichi
Група: Гості 24 января 2014 04:57
1


That's a crkcjeraack answer to an interesting question
Найбільш популярні матеріали