«Зелений» вектор розвитку економіки України

«ЗЕЛЕНИЙ» ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
VECTOR OF GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Тетяна ГАЛУШКІНА,

доктор економічних наук, завсектором прикладних проблем екологізації економіки регіону, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Tetyana GALUSHKINA,
PhD Economics, Head of the Sector of applied problems of ecological economy of the region, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто витоки та хронологію розвитку «зеленої» економіки. Досліджено міжнародні сценарії та сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні на шляху до переорієнтації «коричневої» економіки на «зелену».

The article considers trends and ways of creating «green» economy. Investigated stages of development of «green» economy and transformation processes taking place in Ukraine towards the reorientation of «brown» economy to «green».


Друкувати
Найбільш популярні матеріали