Потенціал сталого розвитку Карпатського єврорегіону

ПОТЕНЦІАЛ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT’S POTENTIAL OF CARPATHIAN EUROREGION

Володимир ХИМИНЕЦЬ
,
кандидат економічних наук,
Ужгородський національний університет

Volodymyr KHYMYNETS’,
PhD Economics,
Uzhgorod National University

У роботі доведено, що в умовах сталого розвитку Карпатського єврорегіону продуктивні сили й структура економіки повинні якнайтісніше узгоджуватися з наявними ресурсами, відтворювальним та асиміляційним потенціалом навколишнього природного середовища всіх територій, які входять до його складу.

The article proves that in conditions of Carpathian region’s sustainable development, efficient forces and structure of economics should be coordinated with available resources, reproducible and assimilative potential of natural environment of all the territories, which it contains.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали