Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

INNOVATIVE DEVELOPMENT’S PROBLEMS OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Ірина ЗОЛОТИХ
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna ZOLOTYKH,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Проаналізовано стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Вивчено практику зарубіжних країн в інноваційній сфері, визначено основні напрями з освоєння досягнень науки і техніки на підприємствах даної галузі.

The state of innovative activity of food industry enterprises is analysed. The foreign countries’ practice is studied in an innovative sphere and the basic directions of science and technic achievements’ mastering are determined in enterprises of given field.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали