Інвестування сільськогосподарських підприємств Миколаївщини потребує вдосконалення

ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВЩИНИ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ

THE AGRICULTURAL ENTERPRISES’ INVESTMENT OF MYKOLAYIV REGION REQUIRES THE IMPROVEMENT

Алла БУРКОВСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla BURKOVS’KA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Іван БУРКОВСЬКИЙ,
кандидат технічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Ivan BURKOVS’KY,
PhD Technics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті висвітлено сучасний стан, виявлено існуючі недоліки та напрями вдосконалення інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки Миколаївської області.

Investment management of Mykolayiv region’s agrarian economic sector: the current state is revealed; the existing shortcomings and improvement directions are found out.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали