Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

STRATEGIC MANAGEMENT’S FEATURES OF THE AGRARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT

Наталя СІРЕНКО
,
доктор економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Natalya SIRENKO,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Інна БАРИШЕВСЬКА,
Миколаївський державний аграрний університет

Inna BARYSHEVS’KA,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розкрито сутність стратегічного управління та особливості формування стратегій розвитку аграрних підприємств.

The article deals with the essence of strategic management development strategies and peculiarities of agricultural enterprises.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали