• 0
Олександр Павлов: без розвинутого сільського розвитку Україна не має майбутнього!


Однією з найбільш досліджуваних тем аграрної економічної науки є тема сільського розвитку в Україні, яка об’єднала навколо себе науковців та практиків. З цього питання прийнято чимало нормативно-правових актів, програм, інших документів, що номінально регулюють суспільні відносини в межах сільського простору.
Детальніше
  • 0
Сучасний механізм фінансування критичної інфрастуктури в Україні


Досліджено особливості залучення капіталу для фінансування об’єктів критичної інфраструктури на основі забезпечення балансу між реалізацією фінансових інтересів та національною безпекою.
Детальніше
  • 0
Фінансова спроможність місцевого самоврядування: проблеми забезпечення та антикризового управління


Проаналізовано прогрес формування інституційно-регуляторних та інформаційних засад забезпечення реалізації реформи місцевого самоврядування й територіальної організації влади в Україні на засадах децентралізації. Систематизовано понятійно-категоріальний апарат забезпечення реформи децентралізації влади, в т.ч. визначення спроможності об’єднаної територіальної громади в цілому та фінансової зокрема з комбінуванням емпіричних даних щодо доходів місцевих бюджетів у розрізі фіскальних груп надходжень та у взаємозв’язку із тенденційністю соціально-економічних процесів, що відбуваються в конкретній локації.
Детальніше
  • 0
Как долларизация экономики раскручивает инфляцию


В стране отсутствует экономический рост и буйствует инфляция. Власть пытается убедить нас, что имеющийся рост по 2% в год является вполне удовлетворительным. А уровень инфляции до 15% не превышает критического уровня. Это, конечно же, не так. Нам необходим рост, по крайней мере, в 7%. А с инфляцией можно мириться на уровне не болем чем в 3%.
Детальніше
  • 0
Оцінка стабільності національної безпеки: нові рамки для аналізу


Глобальна безпека як глобальний «температурний режим» впливає на всі держави, і методи оцінки конкретною державою своєї національної безпеки на сьогодні є абсурдними в умовах глобалізації та зміцнення тенденцій циклічного руху. Термін «національна безпека» можна використовувати лише як політику захисту національної економіки від економічних та інших шоків під час глобальних коливань.
Детальніше