• 17
Економіка в заручницях екології: хтось має це зупинитиВолодимир ПАРСЯК,
доктор економічних наук,
Національний університет
кораблебудування
імені адмірала Макарова, Миколаїв


«Політика – це концентрований прояв економіки». Були часи, коли цей вислів мав надзвичайну популярність. Напевно і в наші дні знайдеться чимала кількість людей, які знайдуть безліч аргументів на його користь. Ми лише скористаємося прийнятною формою, аби завершити логічний ланцюжок: «Економіка – концентрований прояв екології». Коло замкнене.

Людство перетворило економічне зростання у нав’язливу ідею. Навіть сповільнення його темпів сприймається як трагедія, про яку сповіщають падіння фондових індексів, втрати мільярдів грошових одиниць найбагатшими людьми планети та останніх заощаджень міноритаріями, масові звільнення найманих працівників, зниження рейтингів інвестиційної привабливості країн, позиції яких у світі споконвіку здавалися непохитними тощо.
Детальніше
  • 0
Реформа ЖКГ в Україні і новий Житловий кодекс: влада залишає українців без даху над головою?Реформа житлово-комунального господарства України і прийняття її парламентом Житлового кодексу загрожують «маленьким українцям» значно більш сумними наслідками, ніж будь-які інші реформи, що проводить нинішня влада. На думку експертів, підкріплену ретельним аналізом букви житлово-комунальних законопроектів і досвіду роботи житлово-експлуатаційних підприємств та пов’язаних з ними структур, усі заплановані можновладцями зміни в ЖКГ мають за мету повністю перекласти турботу держави про житловий фонд на плечі населення, включаючи пенсіонерів та працюючих за мінімальну зарплату, а Житловий кодекс у разі набуття його проектом чинності у нинішньому вигляді дозволить масово забирати в людей квартири, викидаючи на вулицю як тих, хто боргує за комунпослуги, так і тих, хто... справно сплачує.
Детальніше
  • 17
Экспорт Украины: нужно ли стимулирование с помощью 0-ставки НДС?1. Введение. В настоящее время много уделяется внимания разным зонам – Зоне свободной торговли (ЗСТ), Единому экономическому пространству (ЕЭП) и Таможенному союзу (ТС). Но этот вопрос не так прост, как кажется, так как есть аргументы как за, так и против свободных зон.

Главный аргумент «за»: минимальные пошлины – обе ЗСТ будут способствовать международному разделению труда, учитывающему возможности отдельных объединяющихся стран, что позволит поднять экономический рост в странах «зоны».

Главный аргумент «против»: ЗСТ приведут к сворачиванию отдельных неконкурентных производств и соответственно к росту безработицы. В этом случае говорится, что необходима защита отечественного производителя, протекционизм, т.е. отход от свободы торговли.

Думается, что более обоснованный вывод можно сделать, если рассмотреть эти аргументы вместе. И найти оптимальное соотношение между ними.
Детальніше
«Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку»Друга всеукраїнська наукова конференція «Українська кооперація: історія, сучасність та перспективи розвитку», присвячена 120-річчю від дня народження визначного громадського та військового діяча, педагога, вченого, дослідника української кооперації Олени Степанів-Дашкевич, відбудеться 7 грудня 2012 р. у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10.

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямками:
1. Життєвий і творчий шлях Олени Степанів-Дашкевич
2. Теорія та історія кооперації
3. Сучасний національний та міжнародний кооперативний рух

Оргкомітет просить учасників конференції надіслати до 1 червня 2012 року анкету учасника і тексти доповідей у вигляді статей на електронну адресу andrijsova@yahoo.com

Інформація про вимоги до обсягу статей, оформлення та подання анкети учасника і матеріалів на конференцію, регламент роботи конференції, телефон оргкомітету – у файлі, доступному для скачування:
ukrayinska-kooperatsiya.doc [3,16 Mb]
Детальніше
  • 0
Структурирование бизнеса требует расходов, но они абсолютно оправдывают себя (окончание)
(Читать начало статьи)
Сравнительный анализ Австрии, Нидерландов и Швейцарии как возможных юрисдикций для создания холдинговых компаний

Одним из самых сложных вопросов является вопрос выбора юрисдикции иностранной компании. Общие преимущества и неудобства между оффшорными и полуоффшорными юрисдикциями были изложены выше.

Для определения юрисдикции, необходимо понимать, что вы желаете получить от нерезидентной компании, с какой именно конкретной целью создается компания.

Каждая из юрисдикций имеет свою специализацию. Одни юрисдикции – удобны для холдинговой деятельности, другие – для операционной, третьи – сочетают в себе преимущества и холдинговой, и операционной деятельности.

Я хотела бы провести анализ трех наиболее популярных европейских юрисдикций – Австрии, Нидерландов и Швейцарии. Однако я не буду касаться ставок налогов, поскольку, как и в украинском законодательстве, в каждой юрисдикции есть особенности налогообложения отдельных операций, поэтому приведение общих данных может ввести в заблуждение.
Детальніше
«Українська політична нація: інституційні та соціокультурні чинники формування»Національний інститут стратегічних досліджень проводить науково-практичну конференцію «Українська політична нація: інституційні та соціокультурні чинники формування» (20-21 вересня 2012 р., м. Київ).

Мета конференції визначення ключових проблем сучасного етапу становлення української політичної нації; розробка науково обґрунтованих висновків та пропозицій щодо напрямів реформування політичної системи України, підвищення рівня соціальної довіри, здійснення ефективної політики ідентичності, сприяння розвитку громадянського суспільства.

До участі запрошуються науковці, аспіранти, посадовці органів державної влади та місцевого самоврядування, представники неурядових організацій та ЗМІ.
Детальніше
  • 34
Структурирование бизнеса требует расходов, но они абсолютно оправдывают себя
Елена ДРОБОТ,
кандидат юридических наук,
директор компании финансово-правового аутсорсинга «ВИЗА»,
член Лондонского института дипломированных арбитров (MCIArb), член Швейцарской Арбитражной Ассоциации (ASA)

Преимущества и неудобства оффшорных и полуоффшорных юрисдикций

В настоящий момент все чаще и чаще ставится вопрос о целесообразности структурирования бизнеса. Что такое структурирование бизнеса? Зачем необходимо его структурировать?

Структурирование бизнеса
– это распределение ведения хозяйственной деятельности на нескольких юридических лицах. Например, одно юридическое лицо является только владельцем основных активов, другое – занимается производством, третье – ведет работу по сбыту и снабжению и т.д.
Детальніше
Зміст № 4 (306) квітень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

ДУМКИ З ПРИВОДУ
THOUGHTS ON


Юрий АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
4
Yuriy ARKHANGELSKY
INFLATION: CAUSES AND PREVENTIONS MEASURES

Анатолій БІЛІТЮК
ЛЬОНАРСТВО I ХМЕЛЯРСТВО ЗМІЦНЯТЬ ЕКОНОМІКУ ЗАХIДНОГО ПОЛIССЯ
5
Anatoliy BILITYUK
FLAX-GROWING AND HOP GROWING WILL INCREASE ECONOMICS OF WESTERN POLESYE

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Елена ДРОБОТ
СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
8
Olena DROBOT
BUSINESS’ STRUCTURING

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Любов ФЕДУЛОВА
РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ НАУКИ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
13
Lubov FEDULOVA
REFORMATION OF UKRAINE’S SCIENTIFIC SPHERE: OPTIMIZATION THROUGH AN EFFECTIVENESS
Детальніше
Структурирование бизнеса


СТРУКТУРИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

BUSINESS’ STRUCTURING

Елена ДРОБОТ
,
кандидат юридических наук,
директор компании финансово-правового аутсорсинга «ВИЗА», член Лондонского института дипломированных арбитров (MCIArb),
член Швейцарской Арбитражной Ассоциации (ASA),
Днепропетровск

Olena DROBOT,
PhD in Juridical Science,
Director of company for financial and legal outsourcing «VIZA», Member of the Chartered Institute of Arbitrators (MCIArb),
Member of Swiss Arbitration Association (ASA),
Dnipropetrovsk

В настоящий момент все чаще и чаще ставится вопрос о целесообразности структурирования бизнеса. Что такое структурирование бизнеса? Зачем необходимо его структурировать?

Структурирование бизнеса – это распределение ведения хозяйственной деятельности на несколько юридических лиц. Например, одно юридическое лицо является только владельцем основных активов, другое – занимается производством, третье – ведет работу по сбыту и снабжению и т.д.

Нельзя сказать, что бизнес не несет расходов, связанных со структурированием, но следует отметить, что все эти расходы абсолютно оправдывают себя. При структурировании проводится полный финансовый и юридический аудит хозяйственной деятельности, в результате которого выявляются допущенные ранее ошибки учета и отражения определенных операций, именно исправления этих оплошностей, что и приводит к дополнительным тратам со стороны структурирующегося предприятия. Но результатом такой деятельности будет начало жизни «с чистого листа», без безнадежных задолженностей и «сомнительных» запасов товаров.
Детальніше
Реформування сфери науки України: оптимізація через результативність


РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ НАУКИ УКРАЇНИ: ОПТИМІЗАЦІЯ ЧЕРЕЗ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

REFORMATION OF UKRAINE’S SCIENTIFIC SPHERE: OPTIMIZATION THROUGH AN EFFECTIVENESS

Любов ФЕДУЛОВА
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Lubov FEDULOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті здійснено оцінку особливостей розвитку науки у світі та в Україні. Розроблено й обґрунтовано напрями реформування наукової сфери в розрізі галузей науки. Акцентовано увагу на системному підході до впровадження організаційно-інституційних механізмів діяльності наукової сфери з урахуванням положень новітніх концепцій та особливостей розвитку підсистеми генерації знань національних інноваційних систем.

It is estimated the features development’s features of science in Ukraine and all over the world. It is developed and grounded the directions of scientific sphere’s reformation from the branches of science’s point of view. Attention is accented on the systemic approach to the organizational-institutional application of the mechanisms of scientific sphere’s activity taking into account the latest conceptions and features of national innovative system’s knowledge generation.
Детальніше