• 0
Слияние Партии регионов и «Сильной Украины»: конец бессилия, начало усиления?Одним из главных событий прошлой недели стало слияние правящей Партии регионов с политическим образованием под странным названием «Сильная Украина». Сперва последняя провела съезд, где было принято решение о ликвидации данной партии, затем в рамках XIII Съезда Партии регионов лидеры ПР премьер-министр Украины Николай Азаров и «СУ» вице-премьер-министр Сергей Тигипко подписали соглашение о слиянии двух партий путем индивидуального вступления теперь уж бывших членов «СУ» в ПР.

И в тот же день и час, на том же 13-м Съезде Партии регионов, Сергей Леонидович получил из рук Николая Яновича новый партийный билет и был избран одним из шести заместителей председателя ПР.

Мнений по поводу уже высказано очень много и самых разных.

Но самым ошибочным автору этих строк представляется утверждение некоторых обозревателей, что Сергею Тигипко, мол, следовало идти на парламентские выборы самостоятельно – с «Сильной Украиной», – и он-де имел хорошие шансы взять 5-процентный барьер.
Детальніше
  • 0
Управленческий «реинжиниринг» в Украине: укрепление государственной власти, переформатирование влияния бизнесс-групп или подготовка к парламентским выборам?Начало 2012 года выдалось плодовитым в плане обновления высшего управленческого истеблишмента исполнительной власти в Украине.
Первым звеном в цепочке кадровых перестановок стала отставка министра финансов Федора ЯРОШЕНКО, который был опорой Николая Азарова в период его руководства Государственной налоговой администрацией Украины (1997-2002), Министерством финансов Украины (2002-2004) и Кабинетом Министров (с 2010-го и доныне), занимая в первых двух случаях должность первого заместителя, а в третьем – возглавляя ключевое министерство.

Будучи опытным управленцем (в свое время Ярошенко руководил крупным производственным объединением «Донецкптицепром», был на руководящих постах в фискальном блоке Кабмина), он, по словам Азарова, сделал весомый вклад в стабилизацию экономической ситуации в стране.

Внешне ситуация с Федором Ярошенко как бы ослабляет позиции премьера и группы «заслуженных донецких администраторов» и намекает, что возможно дальнейшее переформатирование сфер влияния в правительстве с отставкой Азарова.
Детальніше
  • 0
Ряду країн загрожує небезпека через глобальне ослаблення США, - БжезинськийЗбігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ
Ряду країн загрожує небезпека через глобальне ослаблення США.
Грузія перебуватиме під впливом політичного залякування та воєнної агресії Росії. Можливі наслідки: влада Росії над південним «коридором» нафтогазового постачання Європи, можливе посилення тиску на Європу, щоб вона змирилася з політичними цілями Москви; «ефект доміно» в Азербайджані.

Тайвань стане вразливішим перед натиском Китаю та підпаде під чарівність його економічних успіхів. Возз’єднання наблизиться, але на умовах, вигідних швидше для Пекіна. Як наслідок – ризик серйозної конфронтації з Китаєм.

Перед Південною Кореєю постане дилема: змиритися з регіональним пануванням Китаю або зміцнити стосунки з Японією. Це загрожує небезпекою для військово-економічної стабільності на Корейському півострові; кризою довіри Японії та Південної Кореї до існуючих зобов’язань США.

Помітний занепад Америки дасть Росії шанс без жодного ризику реабсорбувати Білорусь: похитнеться безпека Прибалтики, особливо Латвії. У Європи ослабнуть бажання й можливості інтегрувати Україну в західне співтовариство. Це загрожуватиме відродженням імперських амбіцій Росії.
Детальніше
Концепція загальнодержавної програми поводження з відходами (проект) - закінчення
Читати початок статті

5. Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання програми


Розв'язання поставленої проблеми (виходячи з оптимального варіанта та національних пріоритетів) має здійснюватися шляхом:
1) запобігання або мінімізація утворення відходів;
2) попередження чи зниження негативного впливу небезпечних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людей;
3) забезпечення технічно і економічно доцільного використання відходів виробництва й споживання як вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів;
4) розвитку системи заготівлі, роздільного збирання й перероблення побутових відходів і підвищення якості надання послуг у цій сфері;
5) екологічно безпечного видалення та захоронення відходів.

За першим з означених шляхів до способів розв'язання проблеми належить: розроблення й впровадження економічних важелів, спрямованих на витискування багатовідходних технологій; оподаткування первинної сировини, ресурсоємної продукції та процесів; впровадження нормативного регулювання утворення відходів, а також механізмів зі стимулювання інноваційної діяльності з розвитку маловідходних, безвідходних, ресурсоощадливих, екологічно безпечних, екологічно чистих технологій.

За цим шляхом передбачаються як заходи, що зменшують загальні обсяги утворення відходів, так і заходи, що зменшують вміст небезпечних речовин у відходах і категорію (клас) небезпеки відходів.
Детальніше
Концепція загальнодержавної програми поводження з відходами (проект)
Передмова


Проблема відходів перманентно супроводжує Україну протягом майже всіх років її незалежності. Однак подолати гостроту проблеми так і не вдалося – вона лише наростає. Кроків у цьому напряму зроблено чимало, і передусім це стосується розробки відповідних цільових програм. В їх переліку знаходяться, зокрема: Програма використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №668; Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами, затверджена постановою КМУ від 29 квітня 1996 року №480 в редакції 5 квітня 1999 року №542; Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами на період до 2005 року, затверджена Законом від 14 вересня 2000 року; Програма поводження з твердими побутовими відходами, затверджена постановою КМУ від 4 березня 2004 року №265; Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами, затверджена Законом від 17 вересня 2008 року. Про відходи йдеться у деяких інших загальнодержавних, регіональних, секторальних та галузевих програмах.

У 2011 році, виходячи з невідкладності вирішення низки проблемних питань щодо поводження з відходами, Президент України своїм дорученням уряду зобов'язав його підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про загальнодержавну програму поводження з відходами. Першим кроком на цьому шляху згідно з регламентом, передбаченим Законом України "Про державні цільові програми", є розроблення Концепції "Програми" і проведення її громадського обговорення.

З урахуванням зазначеного порядку нижче наводиться проект Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами, розроблений під егідою Мінприроди України.
Детальніше
  • 51
Міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції»6-7 жовтня 2011 року в Одесі вперше в масштабах країн пострадянського простору відбувся міжнародний екологічний форум «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції», організований під егідою Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища та під патронатом Національної академії наук України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Одеської державної адміністрації та обласної ради.

Науково-методичне забезпечення екологічного Форуму здійснювали Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області.

Партнерами Форуму виступили: Державна екологічна академія післядипломної освіти й управління Міністерства екології та природних ресурсів України, Інститут регіональних досліджень НАН України, Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДП “Морський торговельний порт «Южний», Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама - 86», громадська організація «Агентство регіонального розвитку», Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», Регіональна суспільно-політична газета «Вечірня Одеса».

У межах Форуму було проведено науково-практичну конференцію та екологічну виставку «Одеська область. Екологія -2011», мета якої - демонстрація найкращого досвіду вирішення екологічних проблем регіону.
Детальніше