DataLife Engine > жовтень 2016, Актуально > Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин

Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин


22-12-2016, 13:22. Разместил: E_konomist
Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН

APPLICATION OF STRUCTURAL CHANGES METHOD IN THE RESEARCH OF LEASE RELATIONS

Людмила ТІБІЛОВА,

кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Lyudmyla TIBILOVA,
Ph.D. in Economics,
Lviv National Agrarian University

Леся ДУДИЧ,
кандидат економічних наук,
Львівський національний аграрний університет

Lesya DUDYCH,

Ph.D. in Economics,
Lviv National Agrarian University

Розглядається динаміка кількості укладених договорів оренди за трьома показниками: структурою форм оплати, термінами оренди і розмірами орендної плати. Визначено лінійні коефіцієнти структурних зрушень.
Пропонується методика застосування структурних зрушень для аналізу взаємозв’язків щодо інтенсивності процесу в орендних відносинах, а також методологія виявлення тенденцій їх подальшого розвитку.

The dynamics of the concluded lease agreements number according to three factors is being analysed: the structure of payment forms, the terms of lease and the size of the rent fee. The linear coefficients of the structural changes were defined. The methodology of application of the structural changes for the analysis of the interrelations as to the intensity of the process of lease relations as well as the methodology of identification of trends of their further development have been proposed.

Повний текст статті

Вернуться назад