• 0
Чи може промисловість стати головним напрямком стратегічного розвитку України
Сучасний дискурс науково-експертної спільноти про стратегію виходу з глухої економічної кризи, у якій нині опинилася Україна, дав відповідь, яка полягає у нагальній необхідності проведення реіндустріалізації економіки. Шкода, але на високому політичному рівні усвідомлення цього ще не відбулося. Вочевидь тому у довгому переліку реформ, що згідно зі Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» повинні повести країну до європейських стандартів життя та вивести її на провідні позиції у світі, про індустріальну реформу навіть не згадується.
Детальніше
 • 0
Структурні диспропорції українського експорту товарів до країн ЄС та напрямки їх подолання
Європейський союз є одним з найбільших і найпривабливіших регіональних ринків світу. На його частку, включаючи внутрішній торговельний оборот між країнами ЄС, припадає майже третина від загального обсягу світового імпорту товарів, в тому числі: чорних металів – 38,7%, продукції машинобудування – 29,8%; продукції борошномельно- круп'яної промисловості – 34,7%; зернових культур – 22,5%. Водночас присутність українських товаровиробників на ньому, попри прийняту, ще у 1998 р. Стратегію європейської інтеграції України, де пріоритетом української зовнішньої політики було проголошено набуття асоційованого, а згодом і повноправного членства в ЄС, є незначною і не демонструє тенденції до зростання. Так, впродовж періоду 2002–2013 рр. питома вага товарів українських виробників у загальному імпорті країн ЄС , коливалася на рівні 0,6–0,9%, а в 2014 р. становила 0,8%. Відсутність тенденції до поширення вітчизняних товарів на ринку цього глобального економічного об’єднання свідчило про недоліки державної експортної політики України щодо підвищення ефективності структури експортних поставок та недостатньої активності урядових структур стосовно просування української продукції на цей перспективний ринок.
Детальніше
 • 0
Дотримання збалансованості в основних секторах економіки для забезпечення макроекономічної стабільності в Україні в рамках макроекономічного співробітництва між Україною та ЄС
Україна та ЄС сприяють процесу економічних реформ шляхом співробітництва в напрямку покращення розуміння основоположних принципів функціонування їхніх економік, а також формулювання і реалізації ринкової економічної політики (згідно положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за розділом «Макроекономічне співробітництво».). Україна докладає максимальних зусиль для побудови функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення своєї політики до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу.
Детальніше
 • 0
Адаптація портової інфраструктури до вимог Угоди Україна-ЄС: план є, чи буде державний контроль?
Досвід країн Європи, їх цінності, принципи розвитку та ведення торгівлі, й, зокрема вимоги до портової інфраструктури, повинні стати для України орієнтирами на шляху розвитку в задекларованому напрямку інтеграції з ЄС та першому кроці до цього – підписанні Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі: Угода Україна-ЄС).
Детальніше
 • 0
Як утеплити багатоповерхівку: дешевий пінопласт не панацеяПочаток опалювального сезону та суттєве збільшення тарифів на опалення – нині серйозний привід замислитись про шляхи зменшення відповідних нарахувань. А це, за словами експертів з міського відділу супроводу ОСББ у Львові, можливо лише за умови скорочення споживання теплової енергії, що, своєю чергою потребує впровадження в багатоповерхівці дієвих заходів з енергозбереження.
Детальніше
 • 0
Чи готові українці виробляти та купувати екологічно чисті товари?
Угода про асоціацію з ЄС відкриває для українських товарів європейські ринки і передбачає сприяння розвитку торгівлі та заохочення прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті товари, послуги і технології. На сьогодні повноцінному виконанню Угоди та розвитку ринку екологічно чистих товарів в Україні перешкоджає відсутність відповідної нормативно-правової бази, яка б регулювала весь процес: від створення екологічно чистих товарів до їх продажу кінцевому споживачеві, а також орієнтація нечисленних українських виробників таких товарів переважно на зовнішні ринки.
Детальніше
 • 0
Автомобільний транспорт України: які зміни несе імплементація угоди про асоціацію України з ЄС
Підвищення якості автомобільних шляхів це один з найголовніших пріоритетів для автотранспортної галузі, оскільки економіка України щорічно втрачає великі кошти через неякісні дороги – це перевитрати пального та загальне зростання витрат на перевезення через зменшення швидкості, а також витрати на додатковий ремонт автомобілів. У 2002 р. щорічні витрати складали приблизно 3,5% ВВП, а зараз зросли до 3,7% ВВП.
Детальніше
 • 0
Володимир Шедяков: Організація і управління – ключ до успіху
Багато з колись надважливих чинників соціально-економічного розвитку нині втрачають значення. Змінюються стратегічні, тактичні та оперативні наголоси в здійсненні регуляторної політики. Трансформуються умови успіху внутрішньої консолідації та зовнішньої конкуренції. Зростає роль активізації та використання потенціалів. Ця ситуація підштовхує до пошуку концептуальних рішень соцієтального масштабу, систематизування нового досвіду, поєднання елементів наукової новизни та явного прикладного спрямування.
Детальніше
 • 0
Василь Голян: рішучість Президента України дозволить подолати економічну кризу у 2016 році
Досвід передових країн показує, що успішність економічних перетворень значною мірою залежить від активності перших осіб держави: чи то Президента, чи то прем’єр-міністра. Їх політична воля та наполегливість стають основним каталізатором необхідних змін як щодо трансформації економічної політики держави, так і щодо системних перетворень в реальному та фінансовому секторах.
Детальніше
 • 0
Експерти: коли вода стане безпечною для здоров’я українців
Надмірне забруднення водних об’єктів різного роду шкідливими речовинами значною мірою зумовлене порушенням вимог щодо відведення прибережних захисних смуг водоохоронних зон. Через недотримання чинного законодавства стосовно зазначеного господарська діяльність здійснюється майже до урізу води.
Детальніше
 • 85
Експерти: як зменшити рівень забруднення нітратами
Використання мінеральних та органічних добрив у сільськогосподарському виробництві, функціонування тваринницьких комплексів за застарілими технічними і технологічними регламентами та нерозвинена виробничо-технічна база складування кормів призводять до потрапляння у водні об’єкти значних обсягів азотовмісних сполук, що є причиною поширення різноманітних захворювань серед мешканців населених пунктів, де здійснюється випуск сільськогосподарської продукції.
Детальніше
 • 17
Експерти: як в Україні уникнути затоплення населених пунктів
Національне законодавство України частково відповідає вимогам Директиви 2007/60/ЄC Європейського парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку і управління ризиками затоплення. Воно не містить вичерпних вимог переходу держави на систему аналізу та управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.
Детальніше