Зміст № 4 (390) квітень 2019 рокуІНТЕРВ’Ю
Олександр ВОЛИНЕЦЬ:
НЕ ІСНУЄ ОФШОРНИХ РАХУНКІВ ЦІНОЮ В МРІЮ БАТЬКІВ ТА ДІДІВ

INTERVIEW
Oleksandr VOLYNETS’:
NO OFFSHORE ACCOUNT IS WORTH DREAMS OF OUR PARENTS AND GRANDPARENTS

НОВІ ВИДАННЯ
7
NEW EDITIONS

ВИБОРИ 2019
ОСТАТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО ТУРУ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ 21 КВІТНЯ 2019 РОКУ
8
ELECTIONS 2019
FINAL RESULTS OF THE SECOND ROUND OF THE UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTION WHICH WAS HELD ON 21 APRIL 2019

Данило ГЕТМАНЦЕВ
БУДЕМО ЖИТИ
10
Danylo HETMANTSEV
IT IS GOING TO BE ALL RIGHT

Дмитро РАЗУМКОВ
ЙДУЧИ ЙДИ
11
Dmytro RAZUMKOV
IF YOU’RE LEAVING, LEAVE

Міхеїл СААКАШВІЛІ
ПЕРЕМОГА ЗЕЛЕНСЬКОГО ШЛЕ ЧІТКИЙ СИГНАЛ ВСІМ ПОЛІТИКАМ
12
Mikheil SAAKASHVILI
THE VICTORY OF ZELENSKY CONVEYS A MESSAGE TO ALL POLITICIANS

Олександр ВІЛКУЛ
У БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ВІДХІД ПОРОШЕНКА – ЦЕ НЕОБХІДНО
14
Oleksandr VILKUL
POROSHENKO’S WITHDRAWAL IS A MUST IN ANY EVENT

Анатолій ГРИЦЕНКО
КОНСТИТУЦІЙНА БІЛЬШІСТЬ ВИБОРЦІВ, ЯКІ ПРИЙШЛИ НА ДІЛЬНИЦІ, СКАЗАЛИ ТВЕРДЕ «НІ» ЧИННІЙ ВЛАДІ
15
Anatoliy HRYTSENKO
THE CONSTITUTIONAL MAJORITY OF VOTERS WHO VOTED IN THE ELECTION SAID A FIRM “NO” TO THE AUTHORITIES IN POWER

Євгеній МУРАЄВ
ЗА ЧАС, ЩО ЗАЛИШИВСЯ ДО ІНАВГУРАЦІЇ, ПРОГРАВШІ НАМАГАТИМУТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО ВСТИГНУТИ НАПАСКУДИТИ
16
Yevheniy MURAYEV
THOSE WHO LOST WILL DO THEIR BEST TO MESS THINGS UP BEFORE THE INAUGURATION OF THE NEW PRESIDENT

Сергій ТАРУТА
ВІД НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА СУСПІЛЬСТВО ЧЕКАЄ ШВИДКИХ ДІЙ І РЕАЛЬНИХ ПОЛІПШЕНЬ
18
Serhiy TARUTA
THE SOCIETY EXPECTS FAST ACTIONS AND TANGIBLE IMPROVEMENTS FROM THE NEW PRESIDENT

Віктор ГАЛАСЮК
КІНЕЦЬ ЕПОХИ ЖАДІБНОСТІ Й ЕПОХИ БІДНОСТІ – ЗА ЦЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ 73%
19
Viktor HALASYUK
73% OF UKRAINIANS VOTED TO END THE ERA OF GREEDINESS AND POVERTY

Василь ГОЛЯН
ЯКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ СПАДОК ОТРИМУЄ НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
20
Vasyl’ GOLYAN
WHAT ECONOMIC LEGACY GETS NEW PRESIDENT OF UKRAINE

ПОДІЇ
НОВІ ТРЕНДИ У ФІНАНСОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
24
EVENTS
NEW TRENDS IN FINANCIAL MANAGEMENT

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
Ірина БОБУХ, Олена ГЕРАСІМОВА
ІНКЛЮЗИВНІ ТА ЕКСТРАКТИВНІ ІНСТИТУТИ: УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН
26
INSTITUTIONAL ECONOMICS
Iryna BOBUKH, Olena HERASIMOVA
INCLUSIVE AND EXTRACTIVE INSTITUTIONS: UKRAINE IS AT THE CROSSROADS OF STRUCTURAL CHANGES


Друкувати
Найбільш популярні матеріали