Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УСТРОЮ МІСТ І ВПОРЯДКУВАННЯ ЇХ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ

THEORETICAL ASPECTS AND OPTIMIZATION MECHANISMS OF TOWN LAND-UTILIZATION SYSTEM AND REGULATION OF THEIR TERRITORIES FOR TOWN-PLANNING NEEDS

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVSKA,
Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv

Стаття містить результати досліджень щодо формування комплексу містобудівної та землевпорядної документації з планування територій населених пунктів, їх земельно-господарського устрою та впорядкування земель. Розглядаються методологічні засади та методичні положення щодо змісту, структури, порядку розроблення планів земельно-господарського устрою міст і проектів впорядкування територій для містобудівних потреб. Обґрунтовується положення щодо відмови від розроблення проектів відведення земельних ділянок у межах населених пунктів, для яких розроблено проекти землеустрою із впорядкування територій для містобудівних потреб

The article describes the results of the researches dedicated to the formation of an integrated package of urban planning and land use planning documentation for the planning of populated areas, their town land-utilization systems and land development. It deals with the methodological principles and methodical provisions relating the content, the structure and the procedures for development of plans for town land-utilization and land development projects for urban planning needs. It forms the rationale for the position to reject the development of projects for allotment of land plots within boundaries of populated areas, for which land use planning projects for areas development for urban planning have been drafted.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали