Головний редактор журналу Економіст - Голян Василь Анатолійович, доктор економічних наук, професор, академік Інженерної академії України


Кандидатську дисертацію захистив у Національному університеті водного господарства та природокористування, докторську - в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Сфера наукових інтересів охоплює такі напрями:

  • удосконалення інституціонального середовища господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу,
  • формування перспективних методів грошово-кредитного та бюджетно-податкового регулювання природокористування,
  • обгрунтування механізмів усунення інституціональних проблем водокористування,
  • розробка альтернативних варіантів поглиблення земельної реформи в Україні,
  • дослідження сучасних моделей макроекономічного регулювання.


Автор 15-ти монографій, присвячених розробці сучасних механізмів інституціонального забезпечення природокористування, формуванню інституціонального середовища водокористування, впровадженню перспективних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в сферу використання природних ресурсів, розробці методичної бази реформування системи фіскального регулювання використання природного капіталу в системі суспільного відтворення.

Василь Голян є прихильником радикальної перебудови існуючої інституціональної системи природокористування з метою формування ефективного механізму перерозподілу природно-ресурсної та екологічної ренти, а також впровадження сучасних методів обмеження виснажливого природокористування.

Виступає за посилення впливу інститутів громадянського суспільства на процеси використання природних ресурсів.

Контакти по e-mail: [email protected]

Василь Голян у Facebook: http://www.facebook.com/vgolian.