Концептуальні засади сталого розвитку Південного регіону в контексті формування Екологічної Конституції Землі

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOUTHERN REGION IN THE CONTEXT OF FORMATION THE ECOLOGICAL EARTHS’ CONSTITUTION

Інна ПОТАЙ
,
кандидат технічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna POTAY,
PhD Technics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

На прикладі Південного регіону України обґрунтовано методологічний принцип екологічної економіки щодо створення єдиної еколого-економічної системи. Розроблено концептуальні засади сталого розвитку Південного Регіону в контексті Екологічної Конституції Землі.

By the example of Southern region of Ukraine the methodological principle of ecological economy, concerning creation of uniform ecological-economic system is proved. Conceptual principles of steady development of Southern Region in a context of the Ecological Earths’ Constitution are developed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали