Методологічні засади дослідження розвитку машинобудівного комплексу України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ENGINEERING RESEARCH COMPLEX OF UKRAINE

Ігор КРИВОВ’ЯЗЮК
,
кандидат економічних наук,
Луцький національний технічний університет

Igor KRYVOVYAZYUK,
PhD Economics,
Lutsk National Technical University

Лідія КРИВОВ’ЯЗЮК,
Луцький національний технічний університет

Lidiya KRYVOVYAZYUK,
Lutsk National Technical University

Статтю присвячено проблемам методології оцінювання стану машинобудівного комплексу України. Запропоновано методичний підхід щодо дослідження розвитку машинобудівного комплексу. Проведено аналіз стану та виявлено тенденції розвитку машинобудівного комплексу України. Здійснено комплексну оцінку розвитку машинобудування. Запропоновано шляхи активізації та підвищення конкурентоспроможності машинобудівного комплексу країни.

The article is devoted to the problems of methodology for evaluation the engineering industry of Ukraine. A methodical approach to research of engineering industry development is proposed. The analysis of status is made and trends of engineering industry in Ukraine are found. A comprehensive assessment of engineering development is made. The ways of intensification and improving the competitiveness of engineering industry are proposed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали