Механізми забезпечення сталого розвитку гірських територій на прикладі Карпатського єврорегіону

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

MECHANISMS OF PROVIDING STEADY DEVELOPMENT OF MOUNTAIN AREAS BY EXAMPLE OF THE CARPATHIAN EURO REGION

Володимир ХИМИНЕЦЬ
,
кандидат економічних наук,
Ужгородський національний університет

Volodymyr KHYMYNETS’,
PhD in Economics,
Uzhgorod National University

Розкрито механізми забезпечення сталого розвитку гірських територій на прикладі Карпатського єврорегіону, запропоновано модель сталого розвитку Карпатського єврорегіону та структуру регіональної компанії управління сталим розвитком, а також систематизовано пріоритетні напрями сталого розвитку Карпатського єврорегіону.

The mechanisms of providing steady development of mountain areas by example of the Carpathian euro region are revealed; we also offered the pattern of Carpathian euro region steady development and the structure of regional steady development management company, likewise we systematized directions of the Carpathian region’s steady developent of primary importance.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали