Наукові конференції в Луцьку: економіка підприємства, проблеми менеджменту, логістичні системиІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»
відбудеться 15-16 березня 2012 року.


Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
1. Розвиток підприємництва у сучасних умовах.
2. Конкурентоспроможність продукції, послуг та підприємства.
3. Напрями ефективного використання ресурсів підприємства.
4. Інвестиційнно-інноваційна діяльність підприємства.
5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
6. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація.
7. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства.
8. Маркетингове забезпечення ефективності функціонування підприємства.

Мови конференції: українська, російська

Умови участі в конференції:
Для участі в роботі конференції Вам необхідно до 1 березня 2012 року надіслати на електронну адресу та поштою:
заявку на участь у конференції;
тези (не більше 2-х сторінок);
копію квитанції про оплату.

Адреса для пересилання тез та копії квитанції поштою:
43024, м. Луцьк, вул. С.Ковалеської, 29, кафедра економіки та підприємництва ЛНТУ
та/або на електронну адресу: [email protected] з приміткою на конференцію. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора або першого співавтора (наприклад Ivanov.doc).

Подробиці – у файлі для скачування.
ekonomika-pidpryemstva.doc [415,5 Kb]


II Регіональна студентська наукова конференція
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
відбудеться 23 березня 2012 року в Луцькому національному технічному університеті.


Для участі в роботі конференції необхідно до 9 березня 2012 року надіслати заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Подробиці – у файлі для скачування.
aktualni-problemy-menegmentu.doc [846,5 Kb]

II Міжнародна науково-практична конференція
«ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ:
ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ ВИМІРИ»
26-27 квітня 2012
Луцьк, Україна


Робочі мови конференції – українська, російська, німецька, польська, англійська.

Наукові роботи за рішенням оргкомітету будуть опубліковані в фаховому науковому журналі «Логістика: теорія та практика».
До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.
При отриманні матеріалів і документа про оплату до встановленого терміну (до 1 квітня 2012 р.), учасникам конференції будуть надіслані запрошення на участь в конференції.

Подробиці – у файлі для скачування.
logistik-systems.doc [83 Kb]


Друкувати
Найбільш популярні матеріали