Implementation Of European Quality Standards As A Factor Of Increasing Of Competitiveness In Food Industry Of Ukraine

IMPLEMENTATION OF EUROPEAN QUALITY STANDARDS AS A FACTOR OF INCREASING OF COMPETITIVENESS IN FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Tetyana STROYKO
,
Doctor of Economics,
V.O.Sukhomlynsky National University of Mykolaiv

Тетяна СТРОЙКО,
доктор економічних наук,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Yevgeniya BOYKO,
PhD in Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Євгенія БОЙКО,
кандидат економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

In the article are grounded basic directions of implementation of European standards as a factor of increasing of competitiveness in food industry of Ukraine. It is investigated the current system of regulation the safeness of food products. It is analyzed the international tendencies in management with regulating measures of safety of food products. It is defined the system of measures directed to the implementation of European quality standards.

У статті обґрунтовано основні напрямки впровадження європейських стандартів як фактора підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості України. Досліджено поточну систему контролю за якістю харчових продуктів. Проаналізовано міжнародні тенденції щодо управління якістю продуктів. Встановлено заходи щодо запровадження європейських стандартів якості.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали