ПРОФЕСОРУ ВОЛОДИМИРУ ШЕВЧУКУ – 60! | PROFESSOR VOLODYMYR SHEVCHUK CELEBRATING HIS 60TH ANNIVERSARY!19 квітня 2015 відомому українському вченому, голові Наукового товариства імені Сергія Подолинського, доктору економічних наук, професору, проректору Національної академії статистики, обліку та аудиту Володимиру Шевчуку виповнилося 60 років.

Володимир Шевчук народився 19 квітня 1955 року в селі Погоріла Джулинського (нині Теплицького) району Вінницької області в родині селян. Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут (нині Львівська комерційна академія), в якому навчався з 1973 по 1977 рік за спеціальністю «Бухгалтерський облік». Кандидатську дисертацію захистив у 1986 році, докторську – у 1999. У 2003 році йому присуджено звання професора.

Предметом фахових зацікавлень Володимира Олександровича є бухгалтерський облік, фінансовий контроль та економічний аналіз. Він також входить до кола українських та зарубіжних науковців, які переймаються проблематикою фізичної економії. Результати досліджень учений імплементує в наукові монографії та навчальні видання, статті в енциклопедичних, фахових, періодичних та інших виданнях. Поряд з освітньою підготовкою майбутніх економістів готує наукові кадри. Під його керівництвом захищено 7 докторських і 17 кандидатських дисертацій.

Професор Володимир Шевчук є співавтором ряду фундаментальних монографій: Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: [наукова доповідь]. За ред. П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 342 с.; Футурологія і прогностичні ідеї фізичної економії. – К.: КНЕУ, НАСОА, 2012. – 72 с.; Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: Монографія / За ред. Лупенка, В.М.Жука, В.О. Шевчука, О.В.Ходаківської. – ННЦ ІАЕ, 2013. – 502 с. Ним опубліковано ряд статей у таких журналах, як: «Економіка України», «Економіка АПК», «Економіст», «Бухгалтерський облік і аудит», «Фінанси України». Він є членом редакційних колегій низки наукових видань: «Економіст», «Современное искусство экономики» (Татарстан), «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту» (заступник головного редактора).

Володимир Олександрович входить до Бюро відділення аграрної економіки і продовольства НААН України, а також до складу спеціалізованих учених рад. Належить до ініціаторів та організаторів різних міжнародних конференцій та круглих столів з актуальних питань розвитку української економіки. Активно долучається до їх обговорення в ЗМІ.

Професор Шевчук бере участь у громадській роботі. Був депутатом Печерської районної ради у м. Києві (1990-2002). З 2000 року до цього часу – незмінний голова Наукового товариства імені Сергія Подолинського, яке згуртовує подвижників ідей української наукової школи фізичної економії.

Володимир Олександрович Шевчук – почесний академік Національної академії статистики, обліку та аудиту. Відзначений нагородами Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України та Київського міського голови.

Бажаємо Володимиру Олександровичу міцного здоров’я, творчого натхнення, нових наукових здобутків, великої кількості вдячних учнів та талановитих послідовників, невичерпної енергії задля служіння оновленій українській державі.

Редакційна колегія наукового
та громадсько-політичного журналу «Економіст»


Друкувати
Найбільш популярні матеріали