• 0
Струрний аналіз бізнес-моделі морського торговельного порту на прикладі СМТП «Октябрьск»

СТРУРНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС-МОДЕЛІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПОРТУ НА ПРИКЛАДІ СМТП «ОКТЯБРЬСК»

STRUCTURAL ANALYSIS OF THE BUSINESS MODEL OF THE SPECIALISED SEA TRADE PORT «OKTYABRSK»

Ірина НЄННО,

кандидат економічних наук,
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

Irina NENNO,
Ph.D. in Economics,
Odessa I.I.Mechnikov National University
Детальніше
  • 0
Современное состояние развития предпринимательства в Азербайджане

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF BUSINESS IN AZERBAIJAN

Тейюб АЛИЕВ,

кандидат экономических наук,
доцент Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Баку

Teyyub ALIYEV,

Ph.D. in Economics,
Associate Professor, Azerbaijani State Oil and Industry University, Baku

Рамиль АЛИЕВ,
доктор философии по экономике,
доцент, ведущий научный сот рудник Института экономики НАН Азербайджана, Баку

Ramil’ ALIYEV
Ph.D. in Economics,
Associate Professor, senior researcher, Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku
Детальніше
  • 0
Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСТ

CURRENT PROBLEMS OF THE URBAN LAND USE SYSTEMS’ REGULATION

Ірина НОВАКОВСЬКА,

кандидат економічних наук,
Національний авіаційний університет, Київ

Iryna NOVAKOVS’KA,
Ph.D. in Economics,
National Aviation University, Kyiv
Детальніше
  • 0
Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ЕФЕКТУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ, НАПРИКЛАД СТАРТАПІВ

FORMING OF SYSTEM EFFECT OF ECONOMIC SYSTEMS, FOR EXAMPLE STARTUPS


Частина 1

Олександр МОРОЗОВ,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
  • 0
Планування розвитку підприємництва і маркетингу в сучасних наукових дослідженнях

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА І МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

PLANNING OF BUSINESS AND MARKETING IN MODERN SCIENTIFIC RESEARCH


Динамізм та циклічність сучасного підприємництва вдало характеризується твердженням відомим сучасного ІТ-бізнесмена та інтернет-підприємця Террі Діна (Даннеллон, США): «…Спад активності означає, що ваша підприємницька діяльність пройшла певний етап, на якому не можна більше залишатися, в іншому випадку ви приречені на провал. Настає революція. Необхідно провести зміну пріоритетів, заново розставити акценти і рухатися далі, назустріч новому успіху…»
Детальніше