Підходи до визначення структури та наповнення інформаційно-знаннєвої парадигми постіндустріальної економіки
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА НАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОЇ ПАРАДИГМИ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

APPROACH TO UNDERSTANDING THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE INFORMATION-EDUCATIONAL PARADIGM OF POST-INDUSTRIAL ECONOMY

Олексій ПАРХОМЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ

Oleksiy PARKHOMENKO,
PhD in Economics,
Intellectual Property Institute of the National University «Odessa Law Academy», Kyiv

У статті визначено структуру і сутність інформаційно-знаннєвої парадигми постіндустріальної економіки, в основі якої лежить взаємодія економічної і соціальної систем. Розкрито значення економічного, інтелектуального, інноваційного та кадрового напрямів діяльності.

The structure and nature of information-educational paradigm of post-industrial economy is defined in the article, the interaction of economic and social systems, the importance of economic, intellectual, innovation and human activities are based on it.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали