Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту
ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ – СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

RENEWAL OF ROLLING STOCK IS A STRATEGIC GOAL OF RAILWAYS

Анастасія РАЧИНСЬКА,

аспірант,
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

Anastasiya RACHYNS’KA,
Post-graduate student,
State Economy and Technology University of Transport, Kyiv

Однією з найважливіших проблем національної економіки на сучасному етапі розвитку в умовах структурної перебудови економіки і подолання кризових явищ є забезпечення ефективного функціонування залізничного транспорту України. Саме він є основою транспортної системи України, головним, а в деяких випадках і єдиним видом транспорту, що здійснює масові перевезення вантажів і пасажирів.

One of the major problems of the national economic policy at the present stage of development in terms of restructuring the economy and overcoming the crisis is to ensure the effective functioning of the railway transport of Ukraine being one of priority areas of the national economy. Rail transport is the basis of the transport system of Ukraine, the main and sometimes the only means of transport, effectuating mass transportation of goods and passengers.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали