Чому Україна опинилася на грані індустріального колапсу
Капітальне будівництво є основою формування індустріальної бази матеріального виробництва будь-якої країни. В умовах загострення міжнародної конкуренції вчасне введення найбільш сучасних технологій та модернізація застарілого обладнання виступають однією з основних конкурентних переваг. В Україні має місце обвальне падіння об’ємів капітального будівництва внаслідок відсутності дієвих стимулів стосовно оновлення індустріальної бази розвитку національної економіки.


Об'єми капітального будівництва виступають важливим індикатором індустріального розвитку. За період з 2001 по 2004 рік капітальне будівництво в Україні невпинно зростало. Зокрема у 2001 році об'єми капітального будівництва становили 7,26 млрд. грн., у 2002 – 11,29 млрд. грн., у 2003 – 13,94 млрд. грн., а у 2004 – 20,99 млрд. грн. (рис. 1).
Чому Україна опинилася на грані індустріального колапсу
Рис. 1. Капітальне будівництво у 2001-2016 роках в порівняних цінах 2001 року, млрд. дол.*
*розраховано за даними Державної служби статистики України


У 2014-2016 роках мало місце обвальне падіння капітального будівництва. Воно становило відповідно 6,21, 5,97 та 4,14 млрд. грн., що є меншим відповідного показника 2001 року. Ось і причина тотальної деіндустріалізації української економіки і втрати традиційної конкурентоспроможності.

Якщо не призупинити таку тенденцію, то найближчим часом Україну очікуватиме індустріальний колапс у формі руйнації інфраструктурних об’єктів, призупинення діяльності стратегічно важливих промислових підприємств та подальше підвищення енергомісткості виробництва промислової продукції.

Василь Голян,
директор Європейського аналітичного центру


Друкувати
Найбільш популярні матеріали