У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця обговорили проблеми та перспективи реформування публічного управління в Україні
27 жовтня 2017 року в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця успішно відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Публічне управління: проблеми та перспективи», організована за ініціативою кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки за підтримки Харківської обласної державної адміністрації, Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях, Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця обговорили проблеми та перспективи реформування публічного управління в Україні
Її учасниками стали представники вищих навчальних закладів та провідні вітчизняні фахівці з різних областей України в галузі публічного управління та адміністрування.

Пленарне засідання конференції відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, проф. ХНЕУ ім. С. Кузнеця Лукашев Сергій Валерійович.
У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця обговорили проблеми та перспективи реформування публічного управління в Україні

На пленарному засіданні до уваги присутніх були представлені доповіді таких учасників конференції:
Газарян Світлани Вікторівни,
доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з темою доповіддю «Староста – новий герой нового місцевого самоврядування в Україні».

Особистий погляд щодо європейського досвіду для України в сфері публічного управління представив Радченко Олександр Віталійович – доктор наук з державного управління, професор, професор надзвичайний Поморської академії (м. Слупськ, Республіка Польща). Тема доповіді – «Публічне управління – європейській досвід для України»
У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця обговорили проблеми та перспективи реформування публічного управління в Україні
Амосов Олег Юрійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Тема доповіді – «Публічне управління сферою зайнятості населення».

Жвава дискусія учасників конференції розгорнулась довкола доповіді аспіранта кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця Гагарінова Олексія Валерійовича з доповіддю – «Стратегія трансформації пострадянської системи державного управління України як необхідна умова вирішення та запобігання соціальних конфліктів».

І наприкінці пленарного засідання свою доповідь надав аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки ХНЕУ ім. С. Кузнеця Едеме Ореофе Ібукунфолу. Тема доповіді - «Оцінка ефективності державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я».

У межах конференції відбулися секційні засідання, у ході яких було обговорено питання щодо децентралізації публічного управління, удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування, здійснення інноваційних процесів органами публічної влади в Україні, проблем реалізації регіональної політики в сфері зайнятості населення в Україні тощо.
У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця обговорили проблеми та перспективи реформування публічного управління в Україні
Результатом конференції стало: систематизація актуальних проблем публічного управління в Україні, які виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації та економічного розвитку; оприлюднення результатів наукових досліджень щодо розвитку державних та муніципальних інституцій, удосконалення у практиці державного управління в Україні; розробка пропозицій щодо реформування публічного управління в контексті європейської інтеграції України.

ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!


Друкувати
Найбільш популярні матеріали