Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

THE INSTITUTIONAL SUPPORT OF LAND MARKET FUNCTIONING IN UKRAINE

Інна ЧИКАЛО
,
кандидат економічних наук,
Тернопільський національний економічний університет

Inna CHYKALO,
PhD Economics,
Ternopil’ National Economic University

Розглянуто проблематику інституційного забезпечення функціонування ринку землі. Обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування системи інституційного забезпечення ринку землі. Проаналізовано системоутворюючі елементи інституційного забезпечення функціонування ринку землі та окреслено напрями їх удосконалення.

The problems of the institutional support of land market functioning are considered in the article. Conceptual approach to forming of the system institutional support of land market is grounded. It is analysed system elements the institutional support functioning of land market and it is outlined the directions for its improvement.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали