Напрями системної трансформації соціальної політики в Україні

НАПРЯМИ СИСТЕМНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

DIRECTIONS OF SYSTEM TRANSFORMATION OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE

Наіля БАЛТАЧЕЄВА
,
доктор економічних наук,
Донецький національний університет

Nailya BALTACHEYEVA,
PhD Economics,
Donetsk National University

Запропоновано напрями системної трансформації соціальної політики в Україні. Обґрунтовано доцільність переходу від бюджетно-страхової до субсидіарно-страхової моделі реалізації соціальних потреб та створення в Україні системи незалежної соціальної експертизи.

Directions of social policy system’s transformation in Ukraine are offered. Transition expedience of social necessities realization from budgetary-insurance to the subsidiary-insurance model, creating system of independent social examination in Ukraine is grounded.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали