«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету запрошує взяти участь у роботі XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»,

яка відбудеться в жовтні 2012 року на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 25 жовтня 2012 року (в паперовому варіанті) або до 31 жовтня 2012 року (в електронному варіанті) надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповідей та копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Вся інформація про умови проведення конференції розміщена на сайті:
www.iconf.org.ua

Зразок заявки та інша інформація про конференцію - в інформаційному листі у файлі для скачування:
konferenc_inf_lyst.doc [171,5 Kb]


Друкувати
Найбільш популярні матеріали