Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні

КООРДИНАЦІЯ МОНЕТАРНИХ ПІДХОДІВ У ЗДІЙСНЕННІ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ

THE COORDINATION OF THE MONETARY APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STABILIZATION POLICIES IN THEEUROPEANUNION ANDUKRAINE

Ксенія ЛОПУХ
,
аспірантка,
Київський національний економічний університет імені В.Гетьмана

Kseniya LOPUKH,
Post-graduate student,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті розглядається проблема координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в Європейському Союзі та Україні. Автором наголошується, що взаємодія уряду та центрального банку може дати рекомендації для підвищення ефективності державної стабілізаційної політики в боротьбі з кризовими явищами.

The article describes the problem of coordination of monetary and fiscal policy in the EU and in the Ukraine. The author emphasizes that the interaction of the government and the central bank could make recommendations to improve the state stabilization to overcome modern economic crisis.
The purpose of research is the analysis of stabilization activities that are not based on a comprehensive implementation of monetary and fiscal policy in the European Union. It also discusses the possibility of developing a common fiscal policy in Ukraine.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали