Методичні підходи щодо формування інформаційно-аналітичного забезпечення системи внутрішнього контролю енергокомпанії

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ

METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMATION THE INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ENSURING OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ELECTRICITY COMPANIES

Алла БАЛАН
,
Одеський національний політехнічний університет

Alla BALAN,
Odessa National Polytechnic University

Світлана ФІЛИППОВА,
доктор економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Svitlana FILYPPOVA,
PhD Economics, Odessa National Polytechnic University

Система контролю фінансово-господарської діяльності компаній повинна відповідати потребам користувачів контрольної інформації, що вимагає встановлення показників, за якими можливо відстежувати зміни у фінансово-господарській діяльності. В рамках статті наведено результати дослідження існуючих методик оцінки результативності й ефективності діяльності енергопостачальних підприємств з метою встановлення системи показників оцінки ефективності енергопостачальної компанії.

The companies’ financial control system should comply with control information users’ requirements, which requires the establishment of some indicators for tracking changes in financial and economic activities. The article contains the results of research methods to assess the effectiveness and efficiency of power distribution companies to establish a system of indicators to measure the companies’ effectiveness.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали