Шляхи та способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери водопровідно-каналізаційного господарства України

ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

WAYS AND METHODS OF THE INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT INTENSIFICATION OF WATER SUPPLY AND SEWERAGE OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Еліна МОРОЗ
,
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

Elina MOROZ,
National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

У статті розкрито основні чинники гальмування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери водопровідно-каналізаційного господарства України та запропоновано шляхи й способи активізації інноваційно-інвестиційного розвитку досліджуваних господарюючих суб’єктів.

The article deals with the main factors constraining the innovation and investment development of water supply and sewerage of Ukrainian enterprises. The ways and means of intensification of the innovation and investment development are offered.


Друкувати
Neto
Група: Гості 17 декабря 2014 11:51
1


I told my gradtmonher how you helped. She said, "bake them a cake!"
Найбільш популярні матеріали