Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на сільськогосподарських підприємствах

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

CONCEPTUAL REGULATIONS OF REALIZATION THE CONTROLLING SYSTEM AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Алла УЖВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla UZHVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Алла КОСТИРКО,
Миколаївський державний аграрний університет

Alla KOSTYRKO,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті обґрунтовано концептуальні засади визначення контролінгу на підприємствах. Представлено схему реалізації системи контролінгу на сільськогосподарському підприємстві.

The article contains the conceptual controlling principles at the enterprises. The scheme of the controlling system’s realization at the agricultural enterprise is offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали