Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

THE REGULATION OF TRANSACTION CHARGES OF ECONOMY’S AGRARIAN SECTOR

Марина ДУБІНІНА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Maryna DUBININA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Обґрунтовується необхідність дослідження причин зростання трансакційних витрат в аграрному секторі. Розкрито проблеми обліку трансакційних витрат на сільськогосподарських підприємствах. Запропоновано шляхи зниження трансакційних витрат учасниками аграрного ринку.

It is grounded the necessity of investigation the causes of increasing the transaction charges in agrarian sector. The transaction charges calculation problems at agrarian enterprises are revealed. The ways of reducing the transaction charges by agrarian market’s participants are offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали