НАССР – складова системи управління якістю продукції аграрних підприємств

НАССР – СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

HACCP AS A COMPONENT OF MANAGEMENT THE QUALITY OF AGRARIAN ENTERPRISES’ PRODUCTION

Ганна КУЛЕШОВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Hanna KULESHOVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У науковій статті розкрито питання підвищення якості продукції аграрного сектора за рахунок упровадження на підприємствах ефективних міжнародних систем управління якістю. Базовою системою виступає НАССР, яка впливає на формування доходів і значно підвищує рівень конкурентоспроможності підприємств у міжнародній спільноті.

The issues of improvement the production quality of agrarian sector at the expense of introduction at the enterprises the effective international control systems are considered. Base system is НАССР which raises the competitiveness level of the enterprises.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали