Продуктивність праці та її оплата

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА

WORKING EFFICIENCY AND ITS PAYMENT

В’ячеслав КЛОЧАН
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Vyacheslav KLOCHAN,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

Ніна КОСТАНЕВИЧ,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Nina KOSTANEVYCH,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті на матеріалах одного з господарств Миколаївської області проведено аналіз впливу оплати праці на її продуктивність.

It is analyzed the influence of payment for work on its efficiency based on the one of the farm’s materials in Mykolayiv region.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали